ПРАВОВА ПРИРОДА ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ПРАВОВА ПРИРОДА ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження зумовлена перебудовою економічного, правового та соціального буття, що відбувається останнім часом в Україні. Одним з її важливих напрямків є формування ринкового середовища, що включає в себе ринок цінних паперів. Дієвість цього ринку впливає не лише на належний рівень обігу товарно-матеріальних цінностей, а й на спрямування фінансових потоків, використовуваних у підприємницькій діяльності.

В межах загального поняття ринку цінних паперів досить своєрідне місце посідає ринок похідних фінансових інструментів (деривативів), який є розвинутим і потужним сегментом фінансового ринку переважної більшості індустріальних країн світу. Зазначене потребує всебічного врахування під час проведення економічних реформ в Україні, адже загальносвітові інтеграційні тенденції не можуть обминути нашу державу.

Крім того, актуальність теми дослідження зумовлена й тим, що законодавство України про цінні папери перебуває у стадії становлення. Причому вітчизняне законодавство з питань випуску та обігу похідних фінансових інструментів значно відстає у своєму розвитку навіть від загального масиву норм, що регулюють відносини на ринку цінних паперів.

Становище ускладнюється також й тим, що у вітчизняній юридичній науці відсутні ґрунтовні дослідження, цілком присвячені приватноправовим проблемам деривативів, визначенню їх правової природи. Абсолютна більшість досліджень з питань похідних цінних паперів стосується виключно економічних аспектів цього явища і його юридичний вимір розглядається надто приблизно й неточно.

Теоретичною основою дослідження та зроблених у дисертації висновків є праці видатних вчених-правознавців та економістів України та інших країн, присвячені питанням загальної теорії права, цивільного права, цінних паперів, регулювання підприємницької та банківської діяльності, зокрема М.М.Агаркова, С.С. Алексєєва, Б.І. Альохіна, В.А. Бєлова, В.Ф.Борисова, М.І Брагінського, О.Д. Василика, В.О. Галанова, Є. Годеме, О.І. Дегтяревої, Д.В. Мурзіна, Р. Сават’є, Т.Ю.Сафонової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.С.Торкановського, А.Б. Фєльдмана, Г.Ф. Шершеневича, В.Л.Яроцького та ін.

Емпірічну основу дослідження насамперед складають нормативно-правові акти України (як в історичній ретроспективі, так і чинні станом на 1 листопада 2005 року), матеріали адміністративної практики Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України щодо вирішення певних питань випуску та обігу похідних цінних паперів, а також практики конкретних організаторів торгівлі та емітентів по­хідних цінних паперів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний дисертантом напрямок дослідження є складовою частиною комплексної цільової програми «Удосконалення правового механізму державного впливу на ринкові відносини (публічно-правові та приватноправові аспекти)» № державної реєстрації 0186.0.070869.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины