МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД З ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД З ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Докорінні зміни, що сталися на рубежі 80–90-х років XX століття у політичному й економічному житті України, призвели до формування принципово нової, порівняно з радянським періодом, системи зовнішньоекономічних зв’язків. Внаслідок зазначених обставин усі суб’єкти підприємницької діяльності отримали можливість самостійної участі в міжнародних торговельних відносинах. Відповідним чином, зросла кількість спорів, що виникають із зовнішньоекономічних і, зокрема, морегосподарських контрактів.

У ході вирішення ряду проблем міжнародного комерційного арбітражу в сфері торговельного мореплавства, пов’язаних, серед іншого, із зіткненням на морі, посадкою суден на мілину, пошкодженням портових споруджень, проблемами демереджу тощо, особливого значення набуло застосування принципів та норм міжнародного приватного морського права в арбітражних рішеннях. Суттєві труднощі при розв’язанні згаданих проблем зумовлюються специфікою майнових відносин у сфері торговельного мореплавства. Ця специфіка знайшла своє втілення, зокрема, у визначенні правових норм, відомих у доктрині міжнародного приватного права як “спеціальні норми”.

Регламентація діяльності міжнародного комерційного арбітражу у сфері торговельного мореплавства є однією з найскладніших проблем сучасного міжнародного приватного права загалом. В цьому контексті важливу роль у міжнародній уніфікації понять і механізмів міжнародного комерційного арбітражного суду відіграв Типовий закон “Про міжнародний комерційний арбітраж” (ЮНСІТРАЛ) 1985 року, котрий набув загальновизнаного характеру і широко застосовується на практиці.

Аналіз правової природи та особливостей міжнародного комерційного арбітражного суду в сфері торговельного мореплавства має для України важливе практичне значення. Прийняття Верховною Радою України Закону України „Про міжнародний комерційний арбітражний суд” від 24 лютого 1994 р., Положення морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України від 24 лютого 1994 р. та Закону України „Про міжнародне приватне право”, який набув чинності 1 вересня 2005 р., значною мірою сприяли врегулюванню процедури та механізму вирішення морських спорів у нашій державі.

Проблема вирішення спорів міжнародним комерційним арбітражним судом в сфері торговельного мореплавства поки що є недостатньо висвітленою у вітчизняній науковій літературі. Окремі аспекти цієї тематики досліджувалися у роботах Г.О. Анцелевича, М.М. Богуславського, О.А. Брильова, Д. Бірюка, М.П. Бардіна, О.Ф. Висоцького, А.С. Довгерта, В.В. Демиденка, І.В. Дмитриченка, О. Єременка, В.І. Кисіля, С.С. Кузнєцова, К. Кокота, О. Марушка, О. Мельника, В. Мілаша, І. Міщенка, І.Г. Побірченка, Ю. Д. Притики, Т.В. Сліпачук, О. Торгашина, Г.А. Цірата, О.М. Шемякіна тощо. Певний інтерес до міжнародного комерційного арбітражного суду у сфері торговельного мореплавства спостерігається в роботах зарубіжних фахівців, зокрема Ф. Кейліна, П. Сандерса, В. Тетлея, Б. Хейфеца, К. Хобера, К. Шмітгоффа та ін. Крім того, в тій чи іншій мірі у контексті морського арбітражу вказану проблематику аналізували М. Вольф, М. Давіес, М. Джеймс, Г. Ейльзен, М. Кер, Джл. Лев, Е. Мергер, Р. Мюллерсон, В. Парк, Дж. Парис, Р. Родьер, Д. Рівкін, Дж. Роберт, Ф. Фустукос та ін.

В даний час Україна активно бере участь у кодифікації міжнародного приватного права. Так, на XX сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права (14–30 червня 2005 року) у м. Гаага (Нідерланди) було розповсюджено програму поступового приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя від 25 жовтня 1980 р., Конвенції про застосування норм законодавства щодо контрактів для міжнародного продажу товарів від 22 грудня 1986 р. Крім того, Україна взяла участь у розробці Конвенції про виключне право вибору угод, що укладаються в судовому порядку, підписану нею у червні 2005 р.

Набуття Україною участі в згаданих конвенціях, безперечно, сприятиме більш повній інтеграції країни в європейських та глобальних структурах політичного і економічного та соціального співробітництва. Разом з тим, активізація зовнішньоекономічних зв’язків України призвела до перегляду доктринальних поглядів на процес систематизації норм, що регулюють приватноправові відносини, ускладнені іноземним елементом. Всі ці чинники обумовлюють актуальність дослідження міжнародного комерційного арбітражу у сфері торговельного мореплавства.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Тематика дисертаційного дослідження відповідає науково-дослідній роботі відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України “Застосування норм міжнародного права у внутрішньому правопорядку України”, що здійснюється у рамках вивчення проблеми “Україна у системі сучасного міжнародного правопорядку: теорія і практика” (номер державної реєстрації RК 0100U1000800).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины