МОРФОЛОГІЧНІ ТА РЕАДАПТАЦІЙНІ ЗМІНИ В ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ПІД ВПЛИВОМ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (анатомо-експериментальне дослідження)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
МОРФОЛОГІЧНІ ТА РЕАДАПТАЦІЙНІ ЗМІНИ В ПІДШЛУНКОВІЙ ЗАЛОЗІ ПІД ВПЛИВОМ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ (анатомо-експериментальне дослідження)
Альтернативное Название: Морфологические И РЕАДАПТАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В поджелудочной железе ПОД ВЛИЯНИЕМ солей тяжелых металлов (анатомо-экспериментальное исследование)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Матеріал і методи дослідження. З метою вивчення морфологічних змін у підшлунковій залозі та можливо­сті її регенерації при навантаженні солями важких металів проведено дослі­дження на 180 статевозрілих білих щурах-самцях, які перебу­вали в стаціонарних умовах віварію.


Всі експерименти на тваринах прово­дилися у відповідності до положень «Загальноетичних принципів експериментів на тва­ринах», ухвалених Першим національним кон­гресом з біоетики (Київ, 2001), міжнародних принципів Європейської конвенції «Про за­хист хребетних тварин, які використовують­ся для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 1985) та закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3477-IV від 21.02.06. (протокол комісії біомедичної етики № 2 від 16 лютого 2009 р.).


Серія М0 (48 щурів) – контрольна – інтактні тварини, які були розподілені на чо­тири групи за термі­ном спостереження (1, 2, 3 та 4 місяці) по 12 у кожній.


Серія М1 (36 щурів) моделювання несприятливих екологічних умов Ямпільського району Сумської області (тварини отримували з питною водою солі цинку (ZnSO4) – 50 мг/л, міді (СuSО4) – 20 мг/л, заліза (FeSO4) – 20 мг/л протягом 1, 2 та 3 місяців).


Серія М2 (36 щурів) – моделювання несприятливих екологічних умов Середино-Будського району Сумської області (тварини отримували з питною водою солі міді (СuSО4) – 20 мг/л, сви­нцю (Pb(NO3)2) – 3 мг/л, марганцю (МnSО4×5Н2О) – 5 мг/л протягом 1, 2 та 3-х місяців).


Серія М3 (36 щурів) моделювання несприятливих екологічних умов Шосткинського району Сумської області (тварини отримували з питною водою солі цинку (ZnSO4) – 50 мг/л, хрому (K2Cr2O7) – 10 мг/л і свинцю (Pb(NO3)2) – 3 мг/л протягом 1, 2 та 3 місяців).


Піддослідні тварини були розподілені на групи, в залежності від термінів виве­дення з експерименту: I група – 1 місяць; II – 2 місяці; III – 3 мі­сяці.


Дози металів у серіях відповідають їх концентрації у воді та ґрунті Сумської області (згідно з «Доповіддю про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2000 році», вида­ною Міністерством екології та природних ресурсів України, Державним управлінням екології та природних ресурсів у Сумській області, яка є складовою частиною «Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2000 р.»).


Здатність до відновлення тканини підшлункової залози вивчено на прикладі тварин, які отримували комбінацію солей важких металів із найбільшою токсичністю для підшлунко­вої залози – хром, цинк, свинець.


Серія М3р (12 щурів) – дослідження здатності до самостійної регенерації підшлункової залози тварин, які отримували солі важких металів, що містя-ться у воді Шосткинського району через 1 місяць після припинення впливу солей важких металів.


 


Серія М3р+Пр (12 щурів) – вивчення стимуляції регенераторних процесів у підшлунковій залозі експериментальних тварин, які отри-мували солі важких металів серії М3, препа­ратом «Глутаргін». Препарат вводили внутрішньоочеревинно 1 раз на добу в дозі 100 мг/кг протягом 1 місяця після припинення впливу на організм тварин солей важ­ких металів.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины