ІНВЕСТИЦІЙНІ ДОГОВОРИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ЗМІСТ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ІНВЕСТИЦІЙНІ ДОГОВОРИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ЗМІСТ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ефективність соціально-економічного розвитку України, формування ринкових відносин значною мірою обумовлені належним інвестиційним кліматом, станом та перспективами правового регулювання суспільних відносин у сфері інвестиційної діяльності. Як свідчить світовий та вітчизняний досвід створення інвестиційного ринку, структурна переорієнтація економіки, науково-технічний прогрес неможливі без залучення національних та іноземних інвестицій, які є важливим елементом подальшого розвитку  зовнішньоекономічних зв’язків та одним із показників ступеню інтеграції країни у світове господарство.

Поряд з існуючою законодавчою базою стосовно інвестиційної діяльності, яка складається зі спеціальних нормативно-правових актів та актів загального характеру, регулювання конкретних правовідносин у даній сфері здійснюється на основі різноманітних договорів, що за своєю сутністю об’єднані в категорію інвестиційних договорів. Їх питома вага і значення як ефективного засобу правового регулювання на практиці в сучасних умовах суттєво зростають, що обумовлює необхідність вивчення і вдосконалення механізму реалізації цього засобу.

При цьому у законодавстві України щодо інвестиційної діяльності відсутні правові норми, що регулюють форму інвестиційного договору, відсутнє і саме поняття інвестиційного договору, не визначені його ознаки та види. У даному випадку діє загальний принцип цивільного законодавства, передбачений ЦК України про свободу договору, зокрема, щодо можливості сторін укласти договір, який не встановлено актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства, врегулювати у договорі, що передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами, відступити від положень, які визначені в актах цивільного законодавства, і самостійно врегулювати свої відносини (ст.6 ЦК України).

Між тим, світовий досвід економічного розвитку демонструє тісний зв'язок між розвитком інвестиційного ринку та збалансованістю, гармонічністю законодавчої бази по забезпеченню інвестиційної діяльності. В першу чергу це стосується правового забезпечення усього інвестиційного процесу, договірного аспекту такого законодавства, спрямованого на захист прав та інтересів інвестора, створення сприятливих умов господарської діяльності як для національних, так і для іноземних інвесторів, детальна регламентація договірних форм здійснення інвестицій.

Натомість саме договірні відносини в сфері інвестиційної діяльності є недостатньо опрацьованими в українському законодавстві. В цьому аспекті дослідження проблем законодавства, пов'язаних із застосуванням інвестиційних договорів свідчить про існування численних проблем законодавства в цій сфері та існуванням прогалин у регулюванні інвестиційної практики, наукова розробка яких є необхідною для створення комплексної системи законодавчих актів щодо регулювання інвестиційної діяльності.

Аналіз законодавства в цій сфері, розкриття на його основі юридичної та економічної суті інвестиційних договорів, розробка пропозицій щодо їх систематизації та удосконалення конструкції таких договорів є найважливішим елементом створення в країні сприятливого інвестиційного клімату, що в свою чергу дасть поштовх до розвитку всієї економіки та буде мати суттєвий соціально-економічний ефект. Саме це є свідченням актуальності та соціальної значущості вибраної теми.

Теоретичною основою для проведення наукового дослідження стали розробки таких науковців, як М.М.Богуславський, М.І.Брагинський, Ж.Ведель, О.М.Вінник, Г.В.Виноградова, О.В.Дзера, О.Р.Кібенко, Л.Кокаєва, В.М.Коссак, Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць, В.К.Мамутов, Б.В.Муравьов, В.П.Нагребельний, А.В.Омельченко, В.Опришко, Є.Павлодський, О.О.Пересада, В.Ю.Полатай, Ю.В.Романець, О.С.Семерак, О.Е.Сімсон, В.А.Січевлюк, В.Стойка, О.М.Чабан, О.О.Чувпила, П.Шумський, І.Є.Якубівський та багатьох інших.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної програми “Удосконалення цивільно-правового регулювання суспільних відносин в світлі нової Конституції України”, яка розробляється кафедрою цивільного права та процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины