СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ КОНДЕНСОВАНИХ І НЕКОНДЕНСОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 4-АЗОЛІДОНІВНазвание:
СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ КОНДЕНСОВАНИХ І НЕКОНДЕНСОВАНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ 4-АЗОЛІДОНІВ
Альтернативное Название: СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОНДЕНСИРОВАННЫХ И НЕ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 4-азолидон
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

1. 2-Ариламіно-2-тіазолін-4-они та 2-іміно-4-тіазолідони: методи синтезу, особливості оптимізації структури потенційних біологічно активних сполук та їх фізико-хімічні властивості


Одним з напрямків нашої роботи був пошук сполук з протипухлинною та протизапальною активністю серед 2-ариламіно-2-тіазолін-4-онів та структурно споріднених похідних 2-іміно-4-тіазолідонів (псевдотіогідантоїнів). Вибір об’єктів та напрямків їх фармакологічного скринінгу обгрунтовано більше ніж 50-річним досвідом наукової школи проф. М. Туркевича та результатами віртуального скринінгу (PASS C&T метод).


Для синтезу 2-ариламіно-2-тіазолін-4-онів запропоновано підхід, що базується на амінолізі високореакційноздатного 2-карбетоксиметилтіо-2-тіазолін-4-ону (2.2, метод А) ароматичними амінами в етанолі. Попередні результати про вирішальний вплив характеру 5-іліденового субституенту на вид і силу фармакологічного ефекту стали обгунтуванням для синтезу серії 5-іліден-2-ариламіно-2-тіазолін-4-онів. Паралельно проведено зустрічний синтез (метод Б) деяких сполук на основі відповідних арилтіосечовин.


 


Важкодоступні 2-ариламіно-2-тіазолін-4-он-5-ацетатні кислоти 2.60-2.64 та їх аміди 2.65-2.102 синтезовані [2+3]-циклоконденсацією арилтіосечовин, як S,N-бінуклеофілів, з малеїновим ангідридом та малеїнімідами, як еквівалентами діелектрофільного синтону [C2]2+. Інтерпретація хімічних перетворень здійснена за допомогою методів УФ-, ІЧ-, ПМР- та мас-спектроскопії. Індивідуальність та чистота синтезованих 2-ариламіно-2-тіазолін-4-онів підтверджена методом тонковерствової хроматографії.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины