СИНТЕЗ, РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ОРТО-ГАЛОГЕНБЕНЗОЙНИХ АРОМАТИЧНИХ АМІНОКИСЛОТ ТА АКРИДИН

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СИНТЕЗ, РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ПОХІДНИХ ОРТО-ГАЛОГЕНБЕНЗОЙНИХ АРОМАТИЧНИХ АМІНОКИСЛОТ ТА АКРИДИН
Альтернативное Название: СИНТЕЗ, РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДНЫХ ОРТО-ГАЛОГЕНБЕНЗОЙНИХ ароматических аминокислот И акридину
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Заміщені орто-галогенбензойні кислоти (1) одержані в лабораторних умовах шляхом окислення нітротолуїдинів та хлоруванням антранілової кислоти з наступною заміною аміногрупи на галоген за реакцією Зандмейера, нітруванням о-хлорбензойної кислоти. З метою пошуку сполук з протизапальною дією синтезовані D-(+)-глюкозиламонієві солі (2) та глюкозаміди (7) заміщених орто-галогенбензойних кислот (схема 1). Алкіл-, ариламіди о-хлорбензойних кислот (8) одержані 3 способами: взаємодією метилових ефірів (3) з амінами (сп. А, вихід 50-75%), взаємодією кислоти (1) з PCl5 або SOCl2 без розчинника з наступним амідуванням амінами в одну стадію без виділення хлорангідридів з виходом цільового продукту 69-95% (сп. Б). Має свої недоліки і метод одержання амідів (8) при безпосередньому амідуванні відповідних хлорангідридів (5) заміщених о-хлорбензойної кислоти (сп. В). На основі карбоксианілідів 3-нітро-2-хлор- та 2,3,5-трихлорбензойної кислот синтезовані D-(+)-глюкозиламонієві солі (9). В результаті гідразинолізу ефірів (3) або хлорангідридів (5) заміщених о-хлорбензойної кислоти в залежності від природи замісників та їх положення в бензольному кільці та умов синтезу утворюються: на холоду – відповідні гідразиди (12), а при нагріванні – 3-оксо-1,2-дигідроіндазоли (10). Заміщенні 3-оксо-1,2-дигідроіндазолу (10) можна синтезувати в одну стадію без виділення хлорангідридів (5) відповідних кислот при безпосередній дії на о-хлорбензойні кислоти (1) SOCl2 (PCl5) з подальшим додаванням гідразин-гідрату при нагріванні. Реакція проходить протягом 5 хв з кількісним виходом. При гідразинолізі ефіру 3,5-динітро-2-хлорбензойної кислоти за будь-яких умов проходить циклізація внаслідок збільшення полярності зв’язку C-Cl за рахунок впливу нітрогрупи в положенні 3 і впливу орто-ефекту. Термогравітричним методом вивчені умови циклодегідратації 2-гідразино-3-нітробензойної кислоти моногідрату (18) в 7-нітро-3-оксо-1,2-дигідроіндазол (рис. 1). Запропоновані альтернативні методи синтезу сполуки (11) шляхом циклодегідратації 2-гідразино-3-нітробензойної кислоти (18) в ДМФА у присутності конц. H2SO4 (схема 2). Циклодегідратація також відбувається в одну стадію дією на 2-гідразино-3-нітробензойну кислоту (18) тіонілхлоридом при нагріванні. На основі гідразиду 2,3,5-трихлорбензойної кислоти (12) синтезовані алкіл-, арил- гетериліденгідразиди (13) та аренсульфоногідразиди (14). Взаємодією 2-гідразино-3-нітробензойної кислоти (схема 2) та її амідів (схема 1) з альдегідами та кетонами синтезовані гідразони (20,22).

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины