НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ПРОТИАЛЕРГІЧНОЇ ДІЇ НА ОСНОВІ ПОЛІСАХАРИДІВ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ
  • скачать файл:
Название:
НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ПРОТИАЛЕРГІЧНОЇ ДІЇ НА ОСНОВІ ПОЛІСАХАРИДІВ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ
Альтернативное Название: НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ противоаллергическое ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ полисахаридов смородины черной
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 


У вступі дисертації подано обґрунтування актуальності теми досліджень, визначені об’єкт, предмет та мета досліджень, наданий опис основних наукових результатів, їх новизна,  практична цінність, відомості про впровадження, апробацію результатів роботи, а також структуру роботи.


У першому розділі «Сучасні аспекти етіопатогенезу алергічних захворювань та створення рослинних препаратів для їх терапії» проведений  аналіз літературних джерел з питань етіології, патогенезу та фармакотерапії алергічних захворювань, медико-біологічних та фармацевтичних вимог до створення препаратів у формі таблеток та мазей. Визначені основні теоретичні та практичні  напрямки технології таблетованих та м’яких лікарських форм і використання у їх складі допоміжних речовин.


У другому розділі «Обґрунтування загальної концепції досліджень, об’єкти та методи. Дослідження фізико-хімічних та технологічних властивостей  субстанції глюкорибіну» наведено обґрунтування загальної концепції та методів досліджень, результати фізико-хімічних та технологічних досліджень глюкорибіну.


При розробці складу та технології таблеток і мазі протиалергічної дії як основна біологічно активна субстанція був використаний глюкорибін – полісахаридний комплекс смородини чорної (проект АНД та СПЦ для вхідного контролю). Основна структура – галактаноарабан з включенням у полісахаридний ланцюг ксилози та рибози. Полісахариди складають 57%. Мономірний склад полісахариду представлений в основному лактозою, рибозою, арабінозою, у невеликій кількості присутня глюкоза, ксилоза та рамноза. Вміст відновлюючих та кислих цукрів – до 20 та 15 % відповідно; золи – до 30 %. Пептиди складають близько 13% субстанції. Мономірний склад пептидів - метіонін, валін, тіронін, глютамін, аспарагінова кислота та ін.


При розробці складу та технології таблеток і мазі глюкорибіну були використані загальноприйняті методи органолептичних, технологічних та фармакологічних досліджень; методи регресійного аналізу та методи розробки сучасних програмних засобів, що дозволили розробити програмне забезпечення для оцінки результатів реологічних досліджень та розробити математичну модель реологічних параметрів поліетиленоксидної основи.


Для розробки оптимального складу таблеток та мазі глюкорибіну  були вивчені  його  фізико-хімічні та технологічні властивості. Встановлено, що досліджуваний препарат являє собою полідисперсний порошок з частинками ізодіаметричної форми у вигляді безформних грудочок та їх уламків з лінійними розмірами від 5 до 100 мкм. Поверхня частинок ледь шорстка. Результати визначення розчинності субстанції свідчать про те, що глюкорибін є малорозчинною речовиною у більшості розчинників, які широко використовуються у технології м’яких та твердих лікарських форм. 


 


Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено, що субстанція є аморфною речовиною з невпорядкованим розташуванням молекул. Про це свідчить відсутність значних піків на дифрактограмі глюкорибіну. За допомогою термогравіметричного дослідження визначено, що порошок глюкорибіну є відносно термостабільною речовиною, яка не змінює хімічну структуру до 140 °С. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)