ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИН РОДИН FABACEAE, APIACEAE, CONVALLARIACEAE, ASTERACEAE А ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ
  • скачать файл:
Название:
ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОСЛИН РОДИН FABACEAE, APIACEAE, CONVALLARIACEAE, ASTERACEAE А ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ
Альтернативное Название: Фармакогностическое ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙ FABACEAE, APIACEAE, CONVALLARIACEAE, ASTERACEAE А ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Об’єктами фармакогностичного дослідження були 80 видів і одна різновидність астрагалів, 2 види гороху, 2 види віки, борщівник сибірський, морківник лучний, сідач конопляний, дудник лісовий, оман високий і британський, конвалія звичайна і кавказька, які ростуть і культивуються в Україні; а також строфант витончений, олеандр звичайний, горицвіт волзький. В якості сировини вивчалися вегетативні (листя, стебла, корні) і генеративні (квітки, плоди) органи рослин.


Фенетико-екологотаксономічне дослідження роду Аstragalus L.


Таксономічне вивчення рослин роду Astragalus L. є недостатнім, що зумовлює неоднозначне трактування систематичного положення деяких видів і викликає протиріччя з деякими положеннями Флори України, в тому числі – Криму, а також Флори Кавказу та інших регіонів СНД. З метою поглибленого дослідження роду Astragalus L. і для системного пошуку БАР серед його видів проведено фенетико-еколого-таксономічне дослідження роду.


 


Розроблено методику визначення таксономічних коефіцієнтів для великого масиву континууму за допомогою сучасного програмного забезпечення. При розрахунках в Microsoft Excel використовувалась процедура привласнення імені діапазонам і функція обробки масивів СУМПРОИЗВ – сума попарного добутку двох лінійних масивів, якими є одиничні вектори наявності ознаки для кожного з таксонів. Результатом цієї функції є кількість збігу станів ознак. Критерієм перевірки правильності розрахунків є значення коефіцієнтів по діагоналі таблиці, яке дорівнює 100%, що означає повну подібність самого до себе.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)