НАУКОВЕ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ НАСТОЙОК СКЛАДНИХ ТА ЇХ СТАНДАРТИЗАЦІЯНазвание:
НАУКОВЕ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ І ТЕХНОЛОГІЇ НАСТОЙОК СКЛАДНИХ ТА ЇХ СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Альтернативное Название: НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. Сучасні аспекти створення лікарських препаратів на основі рослинної сировини (огляд літератури). Аналіз літературного огляду дозволив встановити, що з урахуванням великого попиту на фітопрепарати і багатоплановість їх дії на організм через комплекс біологічно активних речовин є доцільним створювати лікарські засоби на основі складних фітокомпозицій для лікування органів дихання, гінекологічних захворювань та захворювань передміхурової залози. В огляді наведено критичний аналіз лікарських засобів на основі рослинної сировини з урахуванням діючих речовин та відповідних фармакологічних ефектів.


Проаналізовано основні наукові досягнення у галузі технології екстракційних фітопрепаратів та її сучасний стан.


На основі проведеного аналізу наукової літератури окреслено найбільш раціональні напрямки для розробки складу цільових комплексних фітозасобів.


Розділ 2. Обґрунтування загальної концепції створення складних настойок та об’єкти і методи їх дослідження. Враховуючи, що фармакотераптевтична ефективність лікарських засобів залежить від низки взаємопов’язаних факторів, найважливішими з яких є спроможність біологічно активних речовин оптимально виявляти спрогнозований фармакологічний ефект та допоміжних речовин його забезпечувати, експериментальні роботи з метою виявлення нових джерел біологічно активних субстанцій ми починали з вивчення даних літератури. Наступним етапом був вибір лікарської форми, розробка складу та технології оригінальних рослинних композицій з комплексною дією, розробка методик аналізу, валідація технологічного процесу і стандартизація виробництва.


У розділі також наведена характеристика лікарської рослинної сировини та допоміжних речовин і методи досліджень, застосовані при виконанні роботи, як загальноприйняті, так і розроблені або модифіковані нами.


Розділ 3. Маркетингові дослідження ринку фітопрепаратів та наукове обґрунтування складу фітокомпозицій для лікування захворювань бронхолегеневої та сечостатевої систем. З метою удосконалення товарно-асортиментної політики ТОВ НВФК «Ейм» нами проведено маркетингові дослідження, пов’язані з визначенням ринкової ніші та конкурентного середовища для підприємства.виробництво якісної продукції, встановлення обґрунтованих цін.


 


Як показали результати маркетингових досліджень, існує тенденція до зростання кількості захворювань органів дихання та сечостатевої системи. Отже, нові препарати користуватимуться попитом, особливо якщо цінова політика буде стратегічно виваженою, а ціни будуть нижчими за ринкові (адекватною є стратегія низьких цін). На підставі аналізу структури фармацевтичного ринку України за фармакотерапевтичними групами, лікарськими формами і структурою захворюваності обґрунтована перспективність виробництва засобів, що впливають на сечостатеву та респіраторну систему в рамках виробничої програми ТОВ НВФК «Ейм». 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины