НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙНазвание:
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Альтернативное Название: Научные подходы к организации врачебной помощи НАСЕЛЕНИЮ при возникновении чрезвычайных ситуаций
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Сучасний рівень техногенного ризику, що склався в останні роки в Україні, все більше обмежує простір для розвитку суспільства. Спостерігається стійка тенденція зростання кількості та масштабів НС у всіх галузях економіки. Цей процес спричиняє низка об'єктивних і суб'єктивних факторів, зокрема недосконалість системи нормативних і законодавчих документів, які регламентують функціонування потенційно небезпечних виробництв, високий рівень фізичного і морального зносу основних фондів. Наприклад, 20,6% обладнання хімічно небезпечних об’єктів має вік більше 20 років і рівень його зносу сягає 62,8%, у галузях: паливно-енергетичній – 56,2%, нафтодобувній – 65,3%, у складі каналізаційних мереж є старі й аварійні. Експлуатація вказаного устаткування може призвести до аварії з тяжкими соціально-економічними наслідками. Аналіз обставин, які виникли внаслідок техногенних та природних аварій за останні десятиріччя,  вимагає створення в Україні дієздатної системи попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ефективність діяльності медичної служби при катастрофах залежить від завчасної її підготовки, підтримки, повсякденної готовності та своєчасного і повного забезпечення спеціальним і медичним майном, у т.ч. лікарськими препаратами.


 


Методологічна основа дисертації та основні методи дослідження


 


Вирішення визначених завдань здійснювалось на основі системного вивчення та порівняльного аналізу вітчизняного і закордонного підходів до надання невідкладної допомоги населенню при виникненні НС.


Загальна методика проведення дисертаційного дослідження складається з шести етапів.


На першому етапі досліджень на основі аналізу даних фахової літератури України, Росії, Білорусії та інших країн  з досліджуваної проблеми проведено аналіз організаційно-економічних, адміністративних та інших підходів зі створення єдиної системи запобігання і реагування на аварії, катастрофи з метою створення концепції надання НЛД населенню з різними типами уражень при виникненні НС.


Другий етап – аналіз статистичних даних за патологіями ураження у НС, проведення прогностичної оцінки обставин на території, що досліджується, розрахунок можливих санітарних втрат з метою визначення актуального на цей час напрямку з надання НЛД населенню при виникненні НС.


Третім етапом наших досліджень було проведення порівняльного аналізу діючого регламентованого переліку ЛП з препаратами, що фактично застосовуються при лікуванні опікових захворювань, в т.ч. отруєнь сильнодіючими отруйними речовинами, що призвели до опіків та опікового шоку (далі опікові травми) у випадку виникнення НС.


На четвертому етапі нами був проведений маркетинговий аналіз регламентованого переліку ЛП та тих, що фактично застосовуються при лікуванні опікових травм при виникненні НС.


 


На останніх етапах досліджень нами була проведена експертна оцінка ЛП, а також фармакоекономічний аналіз схем лікувань опікових травм з метою розробки та створення формулярного переліку ЛП на випадок виникнення НС, що буде необхідний для медичних закладів та відділень ДСМК для надання НЛД у надзвичайних ситуаціях.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины