СИНТЕЗ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЦИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 4-(АДАМАНТИЛ-1)-ТИАЗОЛИЛ-2-АМИНАНазвание:
СИНТЕЗ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЦИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 4-(АДАМАНТИЛ-1)-ТИАЗОЛИЛ-2-АМИНА
Альтернативное Название: СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АЦИЛЬНИХ ПОХІДНИХ 4-(АДАМАНТИЛ-1)-ТІАЗОЛІЛ-2-АМІНУ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Поєднання в одній молекулі таких активних по відношенню до багатьох мікроорганізмів молекулярних систем як адамантан і амінотіазол дозволяє припустити, що ацильні похідні 4-(адамантил-1)-тіазоліл-2-аміну будуть впливати й на мікобактрії туберкульозу. З іншого боку, використання як ацилюючих агентів щавлевої та 1-R-2-оксо-4-гідроксихінолін-3-карбонових кислот дає можливість цілеспрямовано вносити зміни в хімічну будову кінцевих продуктів, добиваючись тим самим покращення заданих біологічних властивостей.


            Перший розділ наших досліджень присвячено N'-заміщеним амідам N-4-(адамантил-1)-тіазоліл-2-оксамінової кислоти (4). Синтез вихідного в даному випадку етилового ефіру N-4-(адамантил-1)-тіазоліл-2-оксамінової кислоти (2) можна здійснити двома способами: ацилюванням 4-(адамантил-1)-тіазоліл-2-аміну (1) надлишком діетилоксалату в умовах термолізу (спосіб А), або ж етоксалілхлоридом в присутності акцептора хлороводню (спосіб Б

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины