ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРАВЫ ЧИНЫ НУТОВОЙ И ЧИНЫ ВЕСЕННЕЙ : ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТРАВИ ЧИНИ НУТОВОЇ ТА ЧИНИ ВЕСНЯНОЇНазвание:
ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРАВЫ ЧИНЫ НУТОВОЙ И ЧИНЫ ВЕСЕННЕЙ
Альтернативное Название: ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТРАВИ ЧИНИ НУТОВОЇ ТА ЧИНИ ВЕСНЯНОЇ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі дається загальна характеристика роботи, обгрунтовується актуальність теми визначаються мета і задачі об´єкт, предмет і методи дослідження, а також вказується ступінь наукової новизни, відображається особистий внесок здобувача, формулюється практичне значення результатів дисертації, наводяться дані про їх апробацію та публікації з проблем дисертаційного дослідження.


Розділ 1. Короткі відомості про рослини роду чина, хімічний склад, застосування в медицині. Методи вивчення структури флавоноїдних сполук та їх фармакологічна активність


Матеріали пошуку літератури свідчать про те, що поліфенольні сполуки все ширше застосовуються при різних захворюваннях. Широкий спектр дії і висока біологічна активність флавоноїдних сполук заслуговують уваги дослідників з метою пошуку серед них нових речовин, що мають цінну терапевтичну дію. В цьому відношенні перспективні рослини роду чина, серед яких особливий інтерес викликають види чина весняна (Lathyrus ve us L.) і чина нутова (Lathyrus cicera L.).


Розділ 2. Вивчення динаміки накопичення, виділення і фітохімічне вивчення біологічно активних речовин чини весняної та чини нутової


Об’єктами наших досліджень були зразки трави чини нутової, яка була заготовлена в різні фази вегетації в 2001-2002 рр в Йорданії, і трави чини весняної, які були зібрані в Харківській області в травні-червні 2001-2002 рр в різні фази вегетації.


 


За результатами якісних реакції і хроматографічного аналізу в траві чини нутової та чини весняної встановлено наявність флавоноїдів, ізофлавоноїдів, оксикоричних кислот, дубильних речовин, амінокислот та жирних кислот. Визначено якісний склад та кількісний вміст амінокислот, жирних кислот та мінеральних елементів.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины