СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ АМІНОКИСЛОТНИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУНазвание:
СИНТЕЗ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ АМІНОКИСЛОТНИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ
Альтернативное Название: СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ аминокислотных производных 1,4-нафтохинона
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовується вибір теми та її актуальність, формулюється завдання досліджень та основні положення, що виносяться на захист, відмічаються наукова новизна і практичне значення одержаних результатів.


У першому розділі представлено дані літератури з функціонального значення хінонів, короткий огляд методів синтезу та перетворень відомих амінокислотних похідних
1,4-нафтохінону; наведено дані з біологічної активності похідних 1,4-нафтохінону та
D,L-карнозину.


У другому розділі наведено обговорення експериментальних результатів щодо синтезу нових амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону та їх металокомплексів.


 


З цією метою розроблено новий спосіб синтезу амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на основі 2,3-дихлор1,4-нафтохінону (9), що дозволило збільшити вихід кінцевого продукту на 10-20%. На додачувнення цікаво було дослідити перебіг цих реакцій з амінокислотами, що містять декілька альтернативних нуклеофільних центрів.Як амінокислотну компоненту було використано: α- і β- аланін, гістидин, аргінін, триптофан, метіонін.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины