ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН РОДУ DUSCHEKIA OPIZ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ РОСЛИН РОДУ DUSCHEKIA OPIZ
Альтернативное Название: Фармакогностическое изучение растений рода DUSCHEKIA OPIZ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані задачі дослід­жень, наведені відомості про наукову новизну і практичне значення одержа­них результатів.


Перший розділ присвячений огляду літератури, який включає відо­мості щодо систе­матичного положення і видового складу роду Duschekia, ботанічний опис, хімічний склад і використання в народній медицині трьох представників цього роду: Duschekia viridis, D. maximowiczii, D. fruticosa. Достатньо розповсюджена на території За­хідної України душекія зелена – Duschekia viridis, відзначена як найбільш перспективне джерело біологічно активних речовин і може бути рекомендована для розширення бази екологіч­но чис­тої лікарської рослинної сировини, а також для подальшого поглиб­леного фармакогностичного і фармакологічного дослідження з метою ство­рення рослинних препа­ратів антимікробної, протизапаль­ної та іншої дії.


Другий розділ присвячений фітохімічному вивченню кори, листя та суплідь D. viridis, D. maximowiczii, D. fruticosa, зразки яких були зібрані у 2001–2004 рр в ботанічних садах України та в Українських Кар­патах, виділенню та ідентифікації індивідуальних речовин із видів роду Duschekia.
Встановлена наявність в сировині дубильних речовин, похідних кисло­ти бензойної, елаготанінів, флавоноїдів, оксикоричних кислот та кума­ринів. Проведений гістохімічний експрес-аналіз, адаптований відносно запропоно­ваної сировини та зафіксований розподіл дубильних речовин по зонах лист­ків, асимілюючих і здерев’янілих стебел.


 


Проведений хід виділення індивідуальних компонентів з викорис­тан­ням різних видів хроматографії, рехроматографії та подрібнювальної криста­лізації. В результаті було виділено в індивідуальному стані та доведена стру­ктура 19 отриманих речовин. Виділення та встановлення структури деяких речовин проводили на базі ДП ДНЦЛЗ під керівництвом д. хім. н., проф. В.І. Литвиненка.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины