ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК
Альтернативное Название: ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ На отечественный рынок
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обгрунтована актуальність теми дисертації, показаний зв’язок дослідженнями з науковими програмами, планами та темами, викладена мета і задачі роботи, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрита наукова новизна одержаних результатів та їх практичне значення, особистий внесок здобувача, апробація роботи, загальні відомості про публікації з проблем дисертаційного дослідження.


У першому розділі “Сучасний стан лікарського забезпечення населення України” проаналізовано стан розробки наукової проблеми з просування ліків на ринок.


У розділі запропоновано класифікувати фармацевтичні фірми-виробники, що розробляють ринок України, за рівнем інтеграції у світову економіку та економічного розвитку країни-засновника, формою власності, обсягом виробництва, значенням українського ринку у збутовій діяльності, патентним захистом продукції, груповим характером пропонованих ліків, стратегією та каналами просування.


         Показано, що вітчизняний ринок характеризується критичним рівнем споживчого попиту, нестабільністю його обсягу; коливанням частки імпорту, абсолютною перевагою препаратів-генериків, низьким рівнем асортиментного забезпечення, незадовільними тенденціями у вітчизняному виробництві, низькою конкурентоспроможністю вітчизняних ліків за межами України, а також неспівставимістю статистичних його характеристик з різних інформаційних джерел унаслідок недосконалості сучасних форм статистичного моніторингу і звітності.


         У дисертації визначено, що система просування ліків на ринок - це контрольована державою і направлена на отримання прибутку комунікаційна діяльність фармацевтичних підприємств та їх структурних підрозділів стосовно планування, організування, мотивування і контролю за фізичним переміщенням лікарських засобів від місць виготовлення до місць їх застосування в конкретно визначений час із метою задоволення потреб населення та лікувально-профілактичних закладів у лікарському забезпеченні.


Заслуговує на увагу характеристика принципів роботи основних організаційно-структурних елементів системи просування ліків - представництв фармацевтичних фірм, зокрема важливість активізації споживчого принципу стосовно питань репродуктивного здоров’я жінок та планування сім’ї.


Узагальнення досвіду діяльності представництв дало можливість виявити традиційні та нетрадиційні форми, у тому числі існуючі технології, просування лікарських засобів на ринок, основні тенденції розвитку представницьких служб в Україні та за кордоном, причини пасивності вітчизняних фармацевтичних виробників у цьому питанні, а також розглянути наслідки кризових явищ в державі для присутності на фармацевтичному ринку зарубіжних фірм і рівня лікарського забезпечення населення України.


 


Проведений аналіз ефективності роботи медичних (торгових) представників фармацевтичних фірм дозволив виявити спільні риси та особливості, позитивні та негативні сторони у їх роботі, що обумовлює необхідність упровадження нових підходів стосовно адаптації представницького персоналу до умов вітчизняного ринку, а це, у свою чергу, забезпечить високу результативність діяльності як окремих представництв, так і ефективність функціонування системи просування ліків у цілому.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины