СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМІДОВАНИХ ПОХІДНИХ 4-ГІДРОКСИ-2-ОКСО-1,2,5,6,7,8-ГЕКСАГІДРО- ХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ
  • скачать файл:
Название:
СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМІДОВАНИХ ПОХІДНИХ 4-ГІДРОКСИ-2-ОКСО-1,2,5,6,7,8-ГЕКСАГІДРО- ХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ
Альтернативное Название: СИНТЕЗ, Физико-химические и биологические СВОЙСТВА АМИДОВАНИХ производных 4-гидрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-ГЕКСАГИДРО- Хинолин-3-карбоновых кислот
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Аналіз літературних даних свідчить про те, що в плані пошуку нових потенційних протитуберкульозних засобів особливий інтерес представляють амідовані похідні 4-гідрокси-2-оксохінолін-3-карбонових кислот. Продовжуючи дослідження в цій області, у своїй роботі ми фактично поставили перед собою завдання прослідкувати, яким же чином відіб’ється на біологічних властивостях вивчених раніше похідних 4-гідроксихінолонів-2 відновлення бензольної частини молекули їхнього хінолінового ядра. Така модифікація повинна неминуче привести до значної структурної перебудови молекули, а значить суттєво вплине на біологічну активність і тим самим дозволить виявити важливі для подальших досліджень структурно-біологічні закономірності.


Цілком очевидно, що селективне гідрування того чи іншого фрагменту легкодоступних 4-гідроксихінолонів-2 навряд чи можна визнати простою у виконанні операцією. Тому синтез цільових 1,2,5,6,7,8-гексагідропохідних ми запропонували проводити за більш ефективною та однозначною синтетичною схемою, основаною на використанні як вихідного напівпродукту етилового ефіру циклогексанон-2-карбонової кислоти 1. Завдяки сусідству з досить сильним акцептором електронів – етоксикарбонільним угрупуванням – кетогрупа цієї сполуки легко піддається нуклеофільній атаці з боку аміаку чи первинних аліфатичних амінів з утворенням відповідних основ Шиффа 2, які надалі таутомеризуються в єнаміни 3 (Схема 1).


 


Утворення єнамінів 3 і є ключовою стадією розробленого нами методу одержання 1R-3-алкоксикарбоніл-4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохі-нолінів, оскільки саме на цьому етапі формується гідрована в умисно запланованих місцях частина майбутнього хінолінового ядра. Подальше ж ацилювання етоксималонілхлоридом та слідуюча за ним внутрішньомолеку-лярна гетероциклізація за Дікманом анілідів 4 проводяться традиційними методами і ускладнень не викликають. Слід все ж таки мати на увазі, що при застосуванні як основного каталізатору метилату натрію в середовищі безводного метилового спирту циклізація анілідів 4 супроводжується не тільки замиканням хінолонового циклу, але й одночасною переетери-фікацією. Не зважаючи на значну кількість стадій, в усіх розглянутих нами прикладах виходи ефірів 6 залишаються досить високим – 78-85%, що дозволяє рекомендувати запропонований нами метод як препаративний.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)