СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМІДОВАНИХ ПОХІДНИХ 4-ГІДРОКСИ-2-ОКСО-1,2,5,6,7,8-ГЕКСАГІДРО- ХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМІДОВАНИХ ПОХІДНИХ 4-ГІДРОКСИ-2-ОКСО-1,2,5,6,7,8-ГЕКСАГІДРО- ХІНОЛІН-3-КАРБОНОВИХ КИСЛОТ
Альтернативное Название: СИНТЕЗ, Физико-химические и биологические СВОЙСТВА АМИДОВАНИХ производных 4-гидрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-ГЕКСАГИДРО- Хинолин-3-карбоновых кислот
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Аналіз літературних даних свідчить про те, що в плані пошуку нових потенційних протитуберкульозних засобів особливий інтерес представляють амідовані похідні 4-гідрокси-2-оксохінолін-3-карбонових кислот. Продовжуючи дослідження в цій області, у своїй роботі ми фактично поставили перед собою завдання прослідкувати, яким же чином відіб’ється на біологічних властивостях вивчених раніше похідних 4-гідроксихінолонів-2 відновлення бензольної частини молекули їхнього хінолінового ядра. Така модифікація повинна неминуче привести до значної структурної перебудови молекули, а значить суттєво вплине на біологічну активність і тим самим дозволить виявити важливі для подальших досліджень структурно-біологічні закономірності.


Цілком очевидно, що селективне гідрування того чи іншого фрагменту легкодоступних 4-гідроксихінолонів-2 навряд чи можна визнати простою у виконанні операцією. Тому синтез цільових 1,2,5,6,7,8-гексагідропохідних ми запропонували проводити за більш ефективною та однозначною синтетичною схемою, основаною на використанні як вихідного напівпродукту етилового ефіру циклогексанон-2-карбонової кислоти 1. Завдяки сусідству з досить сильним акцептором електронів – етоксикарбонільним угрупуванням – кетогрупа цієї сполуки легко піддається нуклеофільній атаці з боку аміаку чи первинних аліфатичних амінів з утворенням відповідних основ Шиффа 2, які надалі таутомеризуються в єнаміни 3 (Схема 1).


 


Утворення єнамінів 3 і є ключовою стадією розробленого нами методу одержання 1R-3-алкоксикарбоніл-4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохі-нолінів, оскільки саме на цьому етапі формується гідрована в умисно запланованих місцях частина майбутнього хінолінового ядра. Подальше ж ацилювання етоксималонілхлоридом та слідуюча за ним внутрішньомолеку-лярна гетероциклізація за Дікманом анілідів 4 проводяться традиційними методами і ускладнень не викликають. Слід все ж таки мати на увазі, що при застосуванні як основного каталізатору метилату натрію в середовищі безводного метилового спирту циклізація анілідів 4 супроводжується не тільки замиканням хінолонового циклу, але й одночасною переетери-фікацією. Не зважаючи на значну кількість стадій, в усіх розглянутих нами прикладах виходи ефірів 6 залишаються досить високим – 78-85%, що дозволяє рекомендувати запропонований нами метод як препаративний.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины