СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ СПІРАНОВИХ ТА НЕКОНДЕНСОВАНИХ БІЦИКЛІЧНИХ ПОХІДНИХ НА ОСНОВІ 4-ТІАЗОЛІДОНІВ
  • скачать файл:
Название:
СИНТЕЗ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ СПІРАНОВИХ ТА НЕКОНДЕНСОВАНИХ БІЦИКЛІЧНИХ ПОХІДНИХ НА ОСНОВІ 4-ТІАЗОЛІДОНІВ
Альтернативное Название: СИНТЕЗ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ СПИРАНОВИХ И НЕ КОНДЕНСИРОВАННЫХ бициклические производных НА ОСНОВЕ 4-тиазолидонив
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Поєднання тіазолідинового каркасу з іншими гетероциклічними фрагментами є оправданим підходом до створення «лікоподібних» молекул з погляду стратегії і логіки сучасної медичної хімії, адже дозволяє досягати нового фармакологічного профілю, потенціювання дії чи зниження токсичності. Тому одним із напрямків наших досліджень був синтез та вивчення властивостей спіроконденсованих гетероциклічних сполук, що поєднують тіазолідиновий цикл з фармакологічно привабливим бензоксазинопіразоліновим  фрагментом. Відомо, що взаємодія 2-гідроксизаміщених азолів з карбонільними сполуками є зручним підходом до формування частково гідрованих азолобензоксазинових систем (Десенко С.М. і співавт., ХГС, 1999, №6, 805). У нашій роботі ми адаптували наведений підхід для тіокарбонільних сполук на прикладі 4-тіоксо-2-тіазолідинону (ізороданіну), який характерний високореакційноздатним атомом сірки у положенні 4. Встановлено, що при взаємодії ізороданіну з 5-(2-окси-5-R1-феніл)-3-(4-R2-феніл)-2-піразолінами в етанолі утворюється гетероциклічна спіросистема (сполуки 2.1-2.3), яка поєднує тіазолідиновий та бензоксазинопіразоліновий цикли. Одержані речовини 2.1-2.3 є метиленактивними гетероциклами, що дозволило одержати ариліденпохідні 2.4-2.28 (схема 1) в умовах реакції Кньовенагеля (середовище - оцтова кислота, каталізатор – безводний ацетат натрію). 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)