ЗАСТОСУВАННЯ ІОНОМЕТРІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДЕКАМЕТОКСИНУ, МІРАМІСТИНУ Й ЕТОНІЮ ТА ЇХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМНазвание:
ЗАСТОСУВАННЯ ІОНОМЕТРІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДЕКАМЕТОКСИНУ, МІРАМІСТИНУ Й ЕТОНІЮ ТА ЇХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
Альтернативное Название: Применение ионометрии ДЛЯ АНАЛИЗА декаметоксином, мирамистин И этония И ИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані задачі досліджень, наведені відомості про наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.


Перший розділ присвячений огляду літератури, в якому розглядаються фізико-хімічні та біологічні властивості декаметоксину, мірамістину та етонію і офіційні методики їх кількісного аналізу, сучасні принципи теорії мембранних потенціалів, а також електроди, селективні до лікарських речовин, які описані в літературі у останній час та вимоги до фармацевтичного аналізу.


Другий розділ присвячений пошуку оптимального складу мембрани декаметоксинселективного електроду та дослідженню його електродоаналітичних характеристик: крутизни електродної функції, інтервалу її лінійної дільниці, мінімальної межі визначення, залежності потенціалу електроду від рН та розрахунки коефіцієнтів потенціометричної селективності до деяких катіонів. Також встановлений склад електродоактивної речовини та природа зв’язку у її молекулі. Для загальних методик аналізу лікарських форм за методом прямої потенціометрії описана адаптована процедура проведення їх валідації, розраховані критичні значення для найважливіших валідаційних характеристик. В даному розділі також наведені розроблені методики кількісного аналізу декаметоксину у його лікарських формах, їх найважливіші валідаційні характеристики та метрологічні характеристики результатів аналізу модельних лікарських форм.


Третій та четвертий розділи присвячені розробці відповідно мірамістинселективного та етонійселективного електродам: пошуку оптимального складу мембрани, встановленню складу електродоактивної речовини, дослідженню електродоаналітичних характеристик розроблених електродів по аналогії з розробленим раніше декаметоксинселективним, а також розробці методик потенціометричного аналізу лікарських форм, визначенню найважливіших валідаційних та метрологічних характеристик результатів аналізу модельних лікарських форм.


 


РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СКЛАДУ МЕМБРАННОЇ КОМПОЗИЦІЇ НА ЕЛЕКТРОДОАНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКАМЕТОКСИНСЕЛЕКТИВНОГО, МІРАМІСТИНСЕЛЕКТИВНОГО І ЕТОНІЙСЕЛЕКТИВНОГО ЕЛЕКТРОДІВ.


При розробці іоноселективних електродів за основу була взята конструкція іоноселективного електроду з твердим контактом, яка характеризується більш високими експлуатаційними характеристиками у порівнянні з електродами, які мають рідинний внутрішній контакт. Мембрани були виготовлені на основі полівінілхлоридної матриці. В одну мембранну композицію вводили 250±10 мг полівінілхлориду порошкоподібного, 400±10 мг пластифікатору, 10±1 мг електродоактивної речовини, 8±1 мг активованого вугілля або 16±1мг коларголу.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины