Хіміко-токсикологічне дослідження кеторолаку

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
Хіміко-токсикологічне дослідження кеторолаку
Альтернативное Название: Химико-токсикологическое исследование кеторолака
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Кеторолаку трометамін -  (±)-5-бензоїл-2,3-дигідро-1Н-піролізин-1-карбонова кислота, сіль з  2-аміно-2- (гідроксиметил)-1,3-пропандіол (1:1)


Кеторолаку трометамін - C15H133·. C4H113, молекулярна маса 376,4.


Кеторолак  - C15H133,  молекулярна маса 255,27


Кеторолак  – новий знеболюючий препарат піроло-пірольной групи НПЗЗ, використовується у вигляді солі трометаміну для купірування сильних та помірних болей.


Об′єкти та методи дослідження


            Об'єктами дослідження для вирішення поставлених задач були: кеторолак (C15H13NО3) (вільна кислота) та деякі інши НПЗЗ.


Для дослідження використовували загальноприйняті у хіміко-токсикологічному аналізі методи ізолювання (Стаса-Отто, О.О. Васильєвої, В.П. Крамаренка),  осадові, кольорові реакції, УФ-та ІЧ-спектроскопію, методи  ТШХ, ВЕРХ, ГРХ та дослідження на тваринах.


Ідентифікація кеторолаку


Нами вивчена можливість використання для виявлення кеторолаку при хіміко-токсикологічних дослідженнях кольорових та осадових реакцій, методів ТШХ, ГРХ, ВЕРХ та УФ-спектроскопії.


Досліджено кольорові реакції кеторолаку та деяких інших препаратів групи НПЗЗ з концентрованими сірчаною та азотною кислотами, реактивами Ердмана, Маркі, Фреде, Манделіна та Лібермана. Найбільш селективним та чутливим є реактив Лібермана, який дозволив відрізнити кеторолак від інших НПЗЗ (чутливість реакції становить 200 мкг у пробі). 


При дослідженні мікрокристалоскопічних реакцій на кеторолак використовували наступні осадові реактиви: розчин таніну, пікринову кислоту, реактиви Вагнера, Драгендорфа, фосфорно-молібденову кислоту. Найбільш чутливими реактивом виявилась кислота пікринова, яка з кеторолаком утворює білий кристалічний осад (чутливість реакції складала 200 мкг в пробі ).


Досліджено умови виявлення кеторолаку та деяких інших НПЗЗ за допомогою методу ТШХ  на пластинках ВЕТШХ, Силуфол, Сорбфіл та зворотно-фазної пластинки RP-18 “Merck” з використанням систем розчинників кислого, нейтрального та лужного характеру.


 Вивчено поведінку кеторолаку в системі ТШХ-скринінгу, що використовується в практиці судово-токсикологічних лабораторій в Україні, у присутності деяких препаратів (діазепам, фенобарбітал, антипірин, кофеїн, АСК, індометацин та ін), які при ізолюванні можуть потрапляти в «кислу» витяжку разом з кеторолаком.


            На попередньому етапі ТШХ-скринінгу препарати досліджували в загальних системах: хлороформ-ацетон (8:2), етилацетат, етилацетат-метанол-25% розчин аміаку (85:10:2,5), толуол-ацетон-етанол-25% розчин аміаку (45:45:7,5:2,5). Як проявники використовували УФ-світло, розчин калію перманганату, розчини ртуті нітрату і дифенілкарбазону, розчин заліза (III) хлориду та  реактив Драгендорфа за Муньє з додатковою обробкою 20% розчином кислоти сірчаної.


            Встановлено, що в даних системах кеторолаку не заважають фенобарбітал, діазепам, кофеїн та антипірин, решта досліджуваних речовин (індометацин, ібупрофен, ніфлумова кислота, саліцилова кислота, АСК) находяться в одній хроматографічної зоні з кеторолаком і при цьому дають з проявниками однаково забарвлені плями.


            На другому етапі хроматографування проводили в часткових системах розчинників, оптимальних для розділення зазначених препаратів: хлористий метилен - ацетон - оцтова кислота (95:5:2), гексан-хлороформ-мурашина кислота (10:95:0,3) на пластинках Сорбфіл та в системі  метанол –вода - оцтова кислота (80:20:1) на пластинці RP-18 (“Merck”). Як проявники використовували УФ-світло, послідовну обробку  0,5 н розчином міді сульфату і 0,3 н розчином калію йодиду, яка при взаємодії з кеторолаком та індометацином дає перехід забарвлення плями від зеленого кольору (після обробки 0,5 н розчином міді сульфату) до коричневого (після обробки 0,3 н розчином калію йодиду), а також реактив Лібермана, що дозволяє відрізнити кеторолак (пляма оранжево-жовтого кольору) від індометацину (пляма чорного кольору).


            Досліджено поведінку кеторолаку в УФ-області спектра в різних розчинниках. Встановлено, що в області спектра від 280 нм до 360 нм кеторолак в спирті етиловому та спирті метиловому має максимум поглинання при довжині хвилі 318±2 нм, у 0,1 М розчині калію гідроксиду – 323±2  нм, у хлороформі – 312±2  нм, у бензолі - 309±2  нм.


       ІЧ-спектр кеторолаку (в таблетках з KBr) характеризується наявністю смуг поглинання з частотою 3374, 2924, 1588, 1563, 1382, 1278, 1051,731 см-1.


         Крім того, досліджено умови виявлення кеторолаку з використанням інструментальних хроматографічних методів (ВЕРХ та ГРХ).


            Дослідження за допомогою методу ВЕРХ проводили на рідинному хроматографі “Hewlett Packard” НР 1100 (США) з діодно-матричним детектором на колонці Supelсosil ABZ розміром 2504,6 мм, з розміром частинок 5 мкм. Як рухому фазу застосовували систему розчинників ацетонітрил – 0,002 М розчин кислоти сірчаної (40:60), швидкість рухомої фази – 1,5 мл/хв, температура термостату колонки - 30оС. Детектування  проводили при довжині хвилі 312 нм.  Виявлення кеторолаку проводили за часом утримання (tR), який дозволяє одержувати надійні результати у процесі ідентифікації препарату при паралельному хроматографуванні стандартного розчину кеторолаку. Використання діодно-матричного детектора при цьому дозволяє ідентифікувати  кеторолак не тільки за часом утримання піка (рис.1) , але й за  УФ-спектром отриманого піка препарату (рис.2).


 


Рис.1.ВЕРХ-хроматограма розчину


          кеторолаку (20 мк/мл)


 


Рис.2. УФ-спектр кеторолаку в 96% спирті,


            отриманий з ВЕРХ-хроматограми


 

Крім того, розроблені умови хроматографування були використані для ідентифікації кеторолаку в присутності ряду препаратів, які можуть використовуватись разом з ним (ацетилсаліцилова кислота та трамадол).


 


Рис. 3. ВЕРХ-хроматограма розчину трамадолу (1), ацетилсаліцилової


            кислоти (2) та кеторолаку (3)


 


 


Попереднє дослідження УФ-спектрів препаратів показало, що АСК і трамадол в концентрації 400 мкг/мл у 96% спирті етиловому  при довжині хвилі 312 нм мають низьке значення оптичної густини, що не заважає ідентифікувати кеторолак в зазначених умовах. Аналіз суміши проводили при довжинах хвиль 254; 275 та 280 нм.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины