ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАВИ АРНІКИ ГІРСЬКОЇ ТА ТРАВИ АРНІКИ ЛИСТЯНОЇНазвание:
ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАВИ АРНІКИ ГІРСЬКОЇ ТА ТРАВИ АРНІКИ ЛИСТЯНОЇ
Альтернативное Название: фармакогностичное ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАВЫ арники горной и травы арники лиственной
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

В огляді літератури наведено ботанічну характеристику, дані про хімічний склад, застосування у народній, науковій медицині та гомеопатії арніки гірської та арніки листяної. Аналіз доступних джерел літератури показав, що арніка гірська, особливо її суцвіття, серед рослин роду є найбільш вивченою і широко використовується у народній та науковій медицині. Інші види, зокрема арніка листяна, яка культивується, в тому числі, на теренах України, у хімічному та фармакологічному аспектах практично не вивчалася. Таким чином, у результаті проведеного аналізу джерел літератури, ми зробили висновок, що дослідження культивованої арніки листяної з метою розширення сировинної бази і створення на її основі нових лікарських засобів, є перспективним.


 


Фітохімічний аналіз біологічно активних речовин трави арніки гірської та арніки листяної


 


Об’єктом дослідження було обрано траву арніки гірської, яку заготовляли у червні – серпні в Українських Карпатах у районі м. Ворохта, та траву арніки листяної, яку збирали на дослідних ділянках Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.


У результаті попереднього дослідження трави арніки гірської та арніки листяної за допомогою якісних реакцій, хроматографії на папері та у тонкому шарі сорбенту виявлено наявність дубильних речовин, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, амінокислот, гетерополісахаридів, каротиноїдів та аскорбінової кислоти.


 


У спиртово-водних витягах трави арніки гірської та арніки листяної було ідентифіковано 5 флавоноїдів: кверцетин, рутин, морин, кверцитрин та гесперидин; 4 гідроксикоричні кислоти: кофейна (3,4-дигідроксикорична, С9Н8О4), ферулова (3-гідрокси-4-метоксикорична, С10Н10О4), хлорогенова (5-О-кофеїл-Ď-хінна, С16Н18О9), неохлорогенова (3-О-кофеїл-Ď-хінна, С16Н18О9 ). У хлороформному витязі арніки виявлено 6 речовин каротиноїдної природи. Встановлено, що до полісахаридів і пектинових речовин арніки гірської входить D-глюкоза, L-арабіноза та глюкуронова кислота; до полісахаридного комплексу арніки листяної – L-арабіноза, D-ксилоза і D-глюкоза; пектинові речовини арніки листяної представлені 4-а моноцукрами: D-глюкозою, L-арабінозою, D-ксилозою та глюкуроновою кислотою.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины