ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЛОКСИКАМУ ТА ПІРОКСИКАМУ : Химико-токсикологическое исследование Мелоксикама И пироксикамаНазвание:
ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЛОКСИКАМУ ТА ПІРОКСИКАМУ
Альтернативное Название: Химико-токсикологическое исследование Мелоксикама И пироксикама
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та задачі досліджень, показано наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів.


У першому розділі проведено огляд літературних даних, що стосуються класифікації нестероїдних протизапальних засобів, наведено фізико-хімічні властивості мелоксикаму та піроксикаму, їх фармакологічні властивості та токсичний вплив на організм. Проведено аналіз існуючих методів ідентифікації та кількісного визначення мелоксикаму і піроксикаму, методів виділення похідних оксикаму з біологічного матеріалу та біологічних рідин.


У другому розділі наведено експериментальні дані, що стосуються розробки методів ідентифікації мелоксикаму та піроксикаму.


Ідентифікацію мелоксикаму та піроксикаму проводили хімічними (мікрокристалоскопічні реакції) та фізико-хімічними методами (ХТШС, ВЕРХ, УФ-, ІЧ-, ПМР- та мас-спектроскопія, капілярний зонний електрофорез).


При пошуку якісних реакцій на досліджувані речовини встановлено, що мелоксикам та піроксикам утворюють характерні кристалічні осади з наступними реактивами: розчином хлорцинкйоду; розчином паладію (ІІ) хлориду; розчинами кобальту ацетату і калію гідроксидом в метанолі; розчином феруму (ІІІ) хлориду в метанолі; а також ідентифікували мелоксикам та піроксикам за формою кристалів кислотних форм досліджуваних сполук, одержаних при осадженні.


Нами проводилось вивчення умов виявлення мелоксикаму та піроксикаму методом ХТШС в залежності від природи розчинників та сорбенту (пластинки “Sorbfil”, “SilufoliMerck”). При цьому порівнювали швидкість, репродуктивність та чутливість методик, визначали кореляцію між системами розчиників. Визначали придатність хроматографічних систем, які в міжнародній практиці судово-хімічних та клінічних лабораторій найчастіше застосовуються для виявлення речовин, що проявляють кислотний та основний характер. Вибір проводили серед систем, що використовуються в стандартних аналітичних тестах на лікарські речовини, а також серед систем, що використовуються в науково-дослідних лабораторіях Великобританії та США, та систем відомих із літературних оглядів методів загального скринінгу лікарських засобів. Серед таких систем нами вибрані кращі рухомі фази: етилацетат, хлороформ-метанол (9:1), етилацетат-метанол-25% аміак (17:2:1) і хлороформ-ацетон (10:10). В цих системах вивчали роздільну здатність мелоксикаму і піроксикаму у суміші з трамадолом, німесилом, натрію диклофенаком (вольтареном), димедролом, які можуть екстрагувались одночасно з досліджуваними речовинами з біологічних об’єктів аналізу.


Вивчено відношення мелоксикаму і піроксикаму до проявників, що застосовуються в загальному скрінінгу отрут кислотного і основного характеру методом ХТШС: 5% розчин калію перманганату; 10% розчин феруму (ІІІ) хлориду з наступною обробкою пластинок 1% розчином антипірину; 10% розчин купруму (ІІ) сульфату з наступною обробкою пластинок 10% розчином аміаку або 0,3 М розчином калію йодиду; 10% розчином кобальту хлориду, після обробки яким обприскували пластинки 5% спиртовим розчином a-нітрозо-b-нафтолу; реактивом Драгендорфа та проводили опромінення пластинок УФ-променями.


Запропоновано хроматографічні тести для підтвердження наявності мелоксикаму та піроксикаму у наступних системах розчинників: метанол- ацетатна кислота (20:1); хлороформ-етилацетат (10:10); ацетон-ацетатна кислота (10:5); етилацетат-хлороформ-ацетатна кислота (10:10:5) з використанням пластинок “Silufol”, “Sorbfil” та “Merсk”.


Рекомендовано для виявлення мелоксикаму та піроксикаму і продуктів їх метаболізму в практичній роботі застосовувати опромінення пластинок УФ-променями та обробку їх 10% розчином купруму (ІІ) сульфату з наступною обробкою 0,3 М розчином калію йодиду.


 


Межа виявлення мелоксикаму методом ТШХС при використанні УФ-променів становить 2 мкг, а піроксикаму 4 мкг у внесеній пробі, а при обробці пластинок розчинами купруму (ІІ) сульфату та 0,3 М калію йодиду становить 1 мкг мелоксикаму та 1,5 мкг піроксикаму на всіх типах сорбентів.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)