«СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ N,N’-ДИЗАМІЩЕНИХ 2,3-ДІОКСО-1,4-ДІАЗИНІВ»Название:
«СИНТЕЗ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ N,N’-ДИЗАМІЩЕНИХ 2,3-ДІОКСО-1,4-ДІАЗИНІВ»
Альтернативное Название: «СИНТЕЗ, Физико-химические и фармакологические свойства N, N\'-дизамещенных 2,3-ДИОКСА 1,4-Диазин»
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. Методи синтезу, фізико-хімічні властивості та фармакологічна активність похідних 1,4-діазину (огляд літератури).


В розділі наведено основні методи синтезу гетероциклічного кільця похідних 1,4-діазину та його дигідропохідних, розглянуто фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних піразину. З літературних даних видно, що на світовому фармацевтичному ринку знаходиться велика кількість лікарських засобів, що містять цей гетероциклічний фрагмент. Вони виявляють широкий спектр фармакологічної активності. Наведені дані свідчать, що похідні піразину є перспективними сполуками для фармакологічного дослідження з метою створення потенційних лікарських засобів.


 


Розділ 2. Синтез та властивості похідних 1,4-дигідропіразин-2,3-діону.


 


Існує багато способів синтезу кільця 1,4-діазину. Серед цих способів найменш вивченим є утворення піразинів внутрішньомолекулярною циклізацією між зв’язками 1-6. З цією метою необхідно було здійснити синтез ключових інтермедіатів в синтезі 1,4-дигідропіразинового кільця – похідних оксанілових кислот та вивчити умови їх внутрішньомолекулярної циклізації.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины