СТАН ФІБРИНОЛІЗУ ПРИ АСЕПТИЧНОМУ ТА ГНІЙНОМУ ЗАПАЛЕННІ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СТАН ФІБРИНОЛІЗУ ПРИ АСЕПТИЧНОМУ ТА ГНІЙНОМУ ЗАПАЛЕННІ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
Альтернативное Название: СОСТОЯНИЕ фибринолиза при асептических И гнойное воспаление у крупного рогатого скота
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Дослідження проводилися в господарствах Полтавської області: учгоспі “Ювілейний” (с.Кучмівка) Полтавської державної аграрної академії; сільськогосподарському цеху “Джерело”, який належить ПТУ “Укрнафта” на МТФ № 3 (с.Мильці) та МТФ № 1 (с.Супрунівка); АСК “Петровського” (с.Василівка), на кафедрі хірургії і акушерства Полтавської державної аграрної академії, у лабораторії генетики Інституту свинарства УААН та Полтавській обласній державній лабораторії ветеринарної медицини.


У 1999–2002 рр. у вищеназваних господарствах області з метою визначення розповсюдження запальних процесів, зокрема в ділянці кінцівок, було проведено диспансерне обстеження 1526 голів високопро­дуктивних корів голштинської породи. При проведенні диспансеризації враховувалися хворі тварини з хірургічною патологією, особливо з гнійними процесами в ділянці пальця.


Нами проведено лабораторні дослідження крові бичків з асептичними та корів з гнійними процесами в ділянці пальця. В останніх також досліджували рановий ексудат.


Загалом було проведено 4 серії дослідів з вивчення складу хірургіч­ної інфекції та її впливу на перебіг гнійних процесів.


Перша серія дослідів була спрямована на вивчення системи фібринолізу у клінічно здорових тварин. Для цього використовували бичків та високопродуктивних дійних корів.


Після клінічного обстеження загального стану у тварин визначали показники морфологічного складу крові, рівень деяких факторів її згортання (фібриногену та фібринази – фактор ХІІІ)), рівень ранніх фібрин-мономерних комплексів – РФМК), продуктів деградації фібриногену – ПДФ), стан системи фібринолізу (Хагеман-залежний фібриноліз – ХЗФ) та фібринолітичну активність плазми крові – ФАПК)), показники неспецифічного захисту – активність лужної та кислої фосфатаз, рівень загального білка, гемоглобіну, загальних Іg, фагоцитарну активність (ФАН) та фагоцитарний індекс нейтрофілів (ФІ).


Друга серія дослідів була проведена на 18-ти бугайцях, у яких вивчали зміни показників системи гемостазу та фібринолізу при експериментальному асептичному запаленні, яке викликали при дотриманні правил асептики й антисептики шляхом багаторазових оператив­них втручань (резекція ребра, трахеотомія, руменотомія) та хімічними засобами (підшкірне введення терпентинової олії – 6 гол.).


Третя серія дослідів була спрямованана на вивчення наявних у рані мікроорганізмів – їх складу, властивостей та впливу на запальний процес. Для оцінки їх патогенетичної ролі як модель використовували гнійно-запальні процеси у високопродуктивних корів у ділянці пальця.


Після клінічного обстеження хворих тварин проводили ретельне розчищення копитець та зрошення ділянки 3%-ним розчином перекису водню. З ранової поверхні робили мазки-відбитки та відбирали зразки гнійного ексудату. У пробах визначали кількість мікроорганізмів в 1 мл ексудату, склад, властивості та чутливість мікроорганізмів до антибіотиків, для чого мазки фарбували за Граммом та Романовським, висівали дослідний матеріал на живильні середовища Ендо, МПА та Кітта-Тароцці. Для визначення токсичного впливу бактерій проводили посіви на 5%-ний кров’яний агар та внутрішньочеревно заражали білих мишей їх змивами.


Оскільки при бактеріологічному дослідженні виділяли лише мікроорганізми, які знаходяться в мертвому субстраті, а не в глибині рани, особливо серед клітин грануляційної тканини, ми проводили біопсію тканин з метою визначення “глибинної” мікрофлори. Це дозволило одночасно визначити і кількість бактерій в 1 г тканин.


За показниками мікробіологічних досліджень хворих тварин було розділено на дві групи: першу складали тварини, у яких в рановому ексудаті переважали асоціації грампозитивних мікроорганізмів, другу – з перевагою грамнегативних. Крім цього, за методикою Н.Ф.Калиниченко (1991) визначали ефективність застосування препарату “Санобіт” щодо мікроорганізмів, наявних у рані.


Четверта серія дослідів була спрямована на визначення змін показників систем крові, які виникають в організмі тварин, хворих на гнійно-запальні процеси, при дії різноманітних лікарських препаратів.


Для досягнення мети наших досліджень нами було сформовано дві групи корів із гнійними процесами в ділянці пальця. У контрольній групі (15 гол.) проводили загальне патогенетичне лікування, яке включало внутрішньоаортальне введення 0,5%-ного розчину новокаїну в дозі 0,5 мл/кг та місцево (в ділянці пальця після розчистки) – використання серветки з порошком за прописом Н.С.Островського (калію перманганату з борною кислотою – 1 : 1).


Другій групі тварин (34 гол.) внутрішньоаортально вводили новокаїн (у тих же дозах, що й в контрольній групі) у комплексі з тіотриазоліном – 1 мг/кг маси тіла та селенітом натрію – 0,1 мг/кг. Місцево, після ретельної хірургічної обробки, використовували серветки з препаратом “Санобіт”. Лікувальні процедури в усіх хворих тварин проводили з інтервалом три доби, до одужання.

В усіх серіях дослідів у тварин кров відбирали з яремної вени перед початком досліду, на 3-й, 10-й і 18-й день. При визначенні морфологічних показників її стабілізували 3,8%-ним розчином цитрату натрію, а для отримання сироватки відбирали кров без стабілізатора.

Дослідження ранового ексудату проводили на 2-у та 6-у добу лікування. Визначення складу, кількості та характеру хірургічної інфекції у змивах із ран та гнійного ексудату проводили за методикою Н.Ф Калиниченко;


  –кількість еритроцитів, лейкоцитів та лейкограму визначали загальноприйнятими методами;


  –гемоглобін – гемоглобінціанідним методом (Кондрахін І.П. та ін., 1985);


– загальний білок – рефрактометрично методом Рейса (1975);


– загальні імуноглобуліни – методом М.О.Костини (1987);


– фагоцитарну активність нейтрофілів – методом Е.Ф.Чернушенко та Л.С.Когосової (1978);


– активність лужної і кислої фосфатаз, уміст фібриногену та фібриназну активність, ФАПК, ХЗФ, рівень ПДФ та РФМК – наборами фірми Simko LTD (м.Львів).


Отриманий цифровий матеріал статистично обробляли на комп'ютері з використанням програми Gesta та таблиць Стьюдента.


РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ


Розповсюдження гнійно-запальних процесів у великої рогатої худоби

Із загальної кількості досліджених нами в господарствах Полтавської області 1526 корів у 298 з них виявлено патологію в ділянці пальця, що становить 19,52%, з яких 170 мали гнійно-запальні процеси, що відповідно складало 11,14% від загальної кількості обстежених тварин. Патологія включала гнійні поверхневі та глибокі пододерматити (42,94%), некротичні виразки підошви копитця (6,47%), флегмону вінчика та м’якуша (10,59%), гнійні рани (18,82%), артрити (7,06%) і виразки тканин міжпальцевого склепіння (14,12%), що відображено табл. 1. У 89% випадків гнійно-запальні процеси локалізувалися на тазових кінцівках.


 


Причиною цих хвороб є різноманітний травматизм унаслідок порушення умов утримання та годівлі тварин.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины