ДУДНИК СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СМЕРТНОСТІ ЧОЛОВІКІВ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ У ВЕЛИКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ДУДНИК СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ СМЕРТНОСТІ ЧОЛОВІКІВ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ У ВЕЛИКОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ
Альтернативное Название: ДУДНИК Светлана Валерьевна Научное обоснование медико-социальной ПРОФИЛАКТИКИ смертности мужчин трудоспособного возраста в крупных промышленных регионах
Тип: Автореферат
Краткое содержание: В першому розділі «Смертність як показник оцінки здоров’я населення (аналітичний огляд наукової літератури)» приведений системний огляд наукової літератури за темою дослідження, результати якого засвідчили наявність значної кількості невирішених питань, пов’язаних з комплексною оцінкою передчасної смертності чоловіків працездатного віку, її медико-соціальних аспектів, відсутністю системного підходу до вивчення її загальних, повікових, регіональних особливостей, що потребувало обґрунтування та розробки системи медико-соціальної профілактики смертності ЧПВ.
10) В другому розділі «Програма, матеріали та методи дослідження» висвітлено програму дослідження, розроблену з використанням системного підходу, яка передбачала його виконання у шість організаційних етапів із використанням адекватних методів, що дало можливість отримати достатньо повну інформацію для оцінки об’єкту дослідження (рис. 1.).
Результати виконання перших двох етапів дослідження дозволили визначити проблему, розробити програму дослідження та обрати методологічний матеріал його проведення.
Метою третього етапу стало вивчення особливостей динаміки, структури, повікових особливостей смертності ЧПВ Луганської області та м. Луганська, її медико-соціальної характеристики.
Четвертий етап мав за мету побудову прогностичної моделі з розрахунками прогнозних показників смертності ЧПВ Луганської області та м. Луганська.
Завданням п’ятого етапу стало вивчення чинників, які сприяють захворюваності та передчасної смертності ЧПВ: якості життя, стану здоров'я, поведінкових чинників, соціального і матеріального статусів, доступності медичної допомоги тощо.
На шостому етапі науково обґрунтовано концептуальні підходи та розроблена оптимізована система медико-соціальної профілактики смертності ЧПВ, яка відповідає стратегії реформування системи медичної допомоги населенню України та міжнародним підходам, визначено її ефективність.
Інформаційною базою дослідження стали дані статистичної звітності Головного управління статистики в Луганської області за 2001-2011 рр., облікової статистичної документації ЗОЗ за 2008р., анкета соціологічного дослідження (500 од.). Досліджувалося 86836 випадків смерті ЧПВ за 2001-2011 рр.. При виконанні роботи використовувалися сучасні методи дослідження, обсяги яких забезпечили отримання репрезентативних матеріалів. Розраховано відносні та середні величини, МНК, достовірність зв’язків між досліджуваними даними і значущість відмінностей визначено методами описової статистики, інформативність і значущість математичних моделей оцінено за допомогою дисперсійного аналізу коефіцієнтом детермінації, – критерієм Фішера та коефіцієнтом кореляції Пірсона, причинно-наслідкові зв’язки вивчено за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена (р), визначено відносні ризики передчасної смерті згідно методик практики доказової медицини з використанням ліцензійних програм SPSS 20 та MS Excel.
Таким чином розроблена програма дослідження, обраний методичний інструментарій та обсяги дослідження забезпечили вирішення поставлених завдань, отримання достовірних результатів, які стали основою для наукового обґрунтування та розробки оптимізованої системи медико-соціальної профілактики смертності ЧПВ.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины