ЗАХАРОВА ДАРИНА СЕРГІЇВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.


Название:
ЗАХАРОВА ДАРИНА СЕРГІЇВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Альтернативное Название: ЗАХАРОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА органической продукции сельскохозяйственными предприятиями
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено відомості щодо їх апробації.
У першому розділі – «Теоретико-методичні основи забезпечення ефективності виробництва органічної сільськогосподарської продукції» – розкрито економічний зміст поняття «ефективність виробництва сільськогосподарської продукції», розглянуто особливості виробництва органічної сільськогосподарської продукції, узагальнено методичні підходи щодо оцінки ефективності виробництва органічної сільськогосподарської продукції.
У роботі визначено, що при виробництві сільськогосподарської продукції, на відміну від промислового виробництва, в якості основного засобу виступає земля, яка в цьому процесі може як покращувати свій основний показник (родючість), так і суттєво його погіршувати, що впливає на показники ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств.
Встановлено, що з розвитком виробничих відносин зміст поняття ефективності суттєво розширився і став враховувати значну кількість факторів та включати не лише кількісні, а й якісні характеристики кожного етапу виробництва. Систематизовано види ефективності виробництва за такими класифікаційними ознаками, як: наслідки отриманого результату, рівень об’єкта господарювання, види господарської діяльності, тип процесу, метод розрахунку, характер витрат.
Проведене наукове дослідження категоріального апарату дозволило уточнити сутність поняття «ефективність виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств», що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами, враховує збільшення обсягів виробництва з метою задоволення потреб суспільства в органічній продукції, відображає покращення екологічного стану та родючості ґрунтів як головного засобу виробництва в сільському господарстві та підвищення економічної, технологічної та соціальної ефективності виробництва.
Здійснено класифікацію органічної продовольчої продукції та послуг, пов’язаних з її виробництвом. Встановлено, що в Україні фактично відсутні виробники органічної непродовольчої продукції. Вітчизняні виробники займаються виробництвом органічної продовольчої продукції, яку доцільно поділити на неперероблену та перероблену. До непереробленої органічної продукції належить продукція сільського та лісового господарств. Серед основних послуг, пов’язаних з виробництвом органічної сільськогосподарської продукції, виокремлюються консультаційні, освітні, дорадчі послуги, інспекція та сертифікація.
Обґрунтовано доцільність та здійснено систематизацію факторів, що впливають на ефективність виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Фактори внутрішнього середовища запропоновано розділити на економічні, технологічні та організаційні, фактори зовнішнього середовища – на інституційно-правові та соціальні. Фактори впливу на ефективність виробництва органічної сільськогосподарської продукції враховують деякі особливості, характерні лише для органічного сільського господарства, зокрема, існує необхідність тривалого переходу від виробництва традиційної сільськогосподарської продукції до виробництва органічної продукції. При такому переході собівартість продукції збільшується у зв’язку з введенням значної кількості додаткових операцій щодо забезпечення виробництва органічним насінням, сировиною та засобами захисту рослин, дозволеними для застосування у органічному сільському господарстві. Різка відмова від використання хімічних засобів захисту рослин та мінеральних добрив при переході від традиційного до органічного виробництва спричиняє зниження урожайності.
Незважаючи на включення тематики виробництва органічної продукції до стратегічних державних документів, низка чинників стримує обсяги виробництва такої продукції сільськогосподарських підприємств. Автором виділено соціально-психологічні, інституційно-правові та фінансово-економічні чинники. Доведено, що збільшення обсягу виробництва конкурентоспроможної органічної продукції сільськогосподарських підприємств призведе до насичення внутрішнього ринку високоякісними продуктами харчування, сприятиме збереженню навколишнього природного середовища.
Встановлено, що систему показників ефективності виробництва органічної сільськогосподарської продукції доцільно поділити на показники технологічної, економічної, екологічної ефективності та узагальнюючі показники. Обґрунтовано необхідність використання інтегрального показника ефективності виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств, що забезпечить можливість комплексного порівняння виробників органічної продукції та сприятиме пошуку шляхів підвищення ефективності виробництва.
У другому розділі – «Економічний аналіз ефективності виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств» – проведено дослідження сучасного стану виробництва органічної сільськогосподарської продукції, проаналізовано виробництво традиційної та органічної продукції сільськогосподарських підприємств, здійснено оцінку ефективності виробництва органічної продукції сільськогосподарських підприємств.
Результати виконаних досліджень вказують на те, що Україна має низку передумов для виходу на світові ринки органічної сільськогосподарської продукції, а саме: значні площі родючих ґрунтів; сприятливі кліматичні умови; достатню кількість кваліфікованого персоналу; високу мотивацію вітчизняного бізнесу та фермерів впроваджувати органічне виробництво; наявність сформованої системи зберігання, переробки та збуту органічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринку.
Проведено аналіз стану виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Встановлено, що для світового ринку органічної продукції за останнє десятиліття є характерним щорічне зростання на 10-15%, що зумовлено стрімким збільшенням попиту на таку продукцію. Доведено, що вітчизняні сільськогосподарські підприємства мають значний потенціал для виходу на світовий ринок органічної продукції. Досліджено, що впродовж 2002-2013 рр. кількість вітчизняних виробників органічної сільськогосподарської продукції збільшилась у 5,7 разів, площа органічних сільськогосподарських угідь – у 2,4 рази (рис. 1).
Незважаючи на це, частка обсягу вітчизняного ринку органічної продукції у світовому складає 0,02% та зростає повільно, що підтверджує необхідність більш ефективного використання наявних ресурсів і пошуку шляхів підвищення ефективності виробництва органічної продукції.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины