Кенані Слім Бен Ріда. Індикатори психологічного клімату спортивної команди

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
Кенані Слім Бен Ріда. Індикатори психологічного клімату спортивної команди
Альтернативное Название: Хенани Слим Бен Рида. Индикаторы психологического климата спортивной команды
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об'єкт, предмет, мету й завдання дослідження, розкрито новизну й практичну значущість роботи, особистий внесок здобувача; описано сферу апробації результатів досліджень, зазначено кількість публікацій; представлено структуру й обсяг дисертації.
Перший розділ «Теоретичні проблеми дослідження психологічного клімату спортивної команди» присвячений аналізу проблеми психологічного клімату як багаторівневого й багатоаспектного явища, що дозволило встановити існування різних концептуальних підходів до дослідження цього феномена й виявити відсутність єдності в методології та методах його вивчення. Виявлено, що психологічний клімат – це відносно стійке емоційне налаштування команди, що пронизує всю систему діяльності й формується на підставі суб'єктивного задоволення характером міжособистісних стосунків спортсменів.
Представлено характеристику структури психологічного клімату спортивної команди, яка репрезентує взаємозв'язок базових компонентів, що виступають в якості індикаторів його динаміки. Аналіз науково-методичної літератури показав, що найбільш вивченими компонентами є потреби, мотиви, настрій, загальна думка, традиції, звички й соціальні норми поведінки у спортивних командах. Найменш вивченими – ставлення до навчально-тренувальної та змагальної діяльності; взаємини в команді; стиль керівництва тренера і його авторитет; особистісні якості спортсменів; психологічна сумісність у системах «спортсмен-спортсмен», «тренер-спортсмен» і кліматичні збурювання. Виділено суб'єктивні й об'єктивні групи факторів, які визначають стан психологічного клімату футбольної команди.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» описано й обґрунтовано систему взаємодоповнюючих методів дослідження, що адекватні об'єкту, предмету, меті та завданням дослідження.
На першому етапі дослідження (2002-2003рр.) було здійснено ґрунтовний аналіз сучасних літературних джерел; визначено мету, завдання, об'єкт, предмет й програму дослідження, апробовано тести для вивчення структурних компонентів психологічного клімату.
На другому етапі (2003-2004рр.) проведено пілотажний, констатуючий та формуючий експерименти, мета яких – одержання нових теоретичних і експериментальних даних про особливості взаємодії в системах вертикального й горизонтального спілкування у спортивній команді. Створено базу даних і здійснено інтерпретацію інформації про взаємини футболістів. Усього на різних етапах експерименту взяли участь 153 спортсмени (юнаки віком 14-16 років, які входили до складу футбольної команди коледжу м. Монастир (Туніс), а також юнаки віком 12-14 років футбольної команди ДЮСШ №2 м.Сєвєродонецька).
На третьому етапі дослідження ( 2004-2005рр.) були остаточно сформульовані теоретичні й методологічні основи оптимізації й прийомів регуляції психологічного клімату спортивної команди, встановлено залежність ефективності спортивної діяльності від різного рівня розвитку елементів психологічного клімату, виявлено межі оптимізації елементів психологічного клімату.
У третьому розділі «Характеристика індикаторів аналізу основних структурних елементів психологічного клімату футбольної команди» викладено результати експериментального вивчення прояву особистісних якостей спортсменів та їх вплив на психологічний клімат команди; міжособистісні стосунки в системах «тренер-спортсмен», «спортсмен-спортсмен» і особливості внутрішньогрупового спілкування в команді.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Песковец Анна Витальевна. Улучшение низкотемпературных свойств сульфонатных пластичных смазок
Новичкова Лидия Николаевна. Полифония художественного мира (на материале сопоставительного исследования произведений Ф.М. Достоевского "Идиот" и Ч. Диккенса "Тяжелые времена")
Михайлов Дмитрий Александрович. Перспективные керамические материалы для консолидации фракционированных компонентов РАО: Cs, Sr+Ba, Ln и минор-актинидов на примере катионов-имитаторов
Меретин Алексей Сергеевич. Разработка термодинамически согласованных математических моделей и методов математического моделирования для анализа тепловых методов увеличения нефтеотдачи
Малашкина Ольга Федоровна. Механизм стратегического управления развитием высокотехнологичных промышленных компаний в условиях межфирменной цифровой кооперации