ГОРОДКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ГОРОДКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Альтернативное Название: Городко МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ УПРАВЛЕНИЕ логистической системы молокоперерабатывающих предприятий
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, основні завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, визначено наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, особистий внесок автора, наведено дані щодо апробації результатів дослідження, їх опублікування та структури дисертації.
У першому розділі - «Теоретико-методичні основи управління логістичною системою молокопереробних підприємств» - узагальнено теоретичні підходи до формування й функціонування логістичної системи підприємства та сформульовано авторське її визначення; розкрито сутність концептуальних положень управління логістичною системою підприємства та ідентифіковано рівні її розвитку; узагальнено методичні підходи до оцінки ефективності управління логістичною системою молокопереробних підприємств.
Застосування концепції логістики з метою посилення значимості діяльності з управління матеріальними потоками вимагає системного підходу до управління сукупністю каналів, через які надходять на підприємство, вибувають з нього, а також переміщують всередині нього всі матеріальні елементи в процесі виробництва та розподілу. Системна форма організації логістики є свідомою формою співробітництва й зорієнтована на кінцевий результат діяльності підприємства з метою виробництва й постачання споживачу товару найвищої якості, і знайшла своє відображення у формуванні логістичних систем. Логістичні системи мають специфічні властивості, які дозволяють відносити їх до розряду складних систем з розгалуженою структурою взаємозалежних та взаємодоповнюючих елементів, що мають власне цільове призначення, яке підпорядковане загальному призначенню всієї системи, серед них: рухливість, унікальність, адаптивність, інноваційність, еквіфінальність, оптимальність.
Наведені властивості дозволяють логістичним системам стабільно функціонувати й розвиватися з урахуванням вимог зовнішнього середовища та виділити ознаки формування системної організації логістичної діяльності: наявність цілісної структурності, поєднання між собою взаємопов’язаних об’єктів, що забезпечують системі нові інтегративні якості; чітко фіксоване положення елементів по відношенню один до одного та системи в цілому за допомогою прямих і зворотних зв’язків; існування мети та функціональної спрямованості; наявність закономірно структурованих та функціонально організованих елементів.
У дослідженні встановлено, що будь-яке підприємство являє собою відкриту систему, що складається з підсистем. Набір елементів цієї системи включає логістичні бізнес-процесів, між якими існують взаємозв’язки, а регламентація процесів здійснюється в межах організаційної структури, яка може функціонувати як внутрішня, зовнішня або інтегрована в залежності від ступеня охоплення логістичних операцій та відповідно до цілей логістичної системи. У зв’язку з визначеними відмінностями, вважаємо за доцільне здійснити поділ логістичних систем залежно від рівня організації управління (рис.1). Отже, на будь-якому підприємстві умовно існує логістична система принаймні з низьким рівнем розвитку. І метою управлінських дій буде перехід до більш високого рівня розвитку або формування логістичної системи з більш тісними взаємозв’язками між бізнес-процесами системи та високою узгодженістю дій її суб’єктів.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины