Даценко Віталій Михайлович УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Даценко Віталій Михайлович УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Альтернативное Название: Даценко Виталий Михайлович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ переработке твердых бытовых отходов
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтована актуальність напряму досліджень, сформульовано мету і завдання, визначено наукову новизну роботи та практичне значення одержаних результатів.
У першому розділі виконаний аналіз літературних джерел щодо існуючих способів технологій збору, зберігання та переробки твердих побутових відходів.
Різні адміністративно-економічні аспекти видалення сміття і прибирання населених пунктів розглянуті в роботах таких вчених як: Александровська З.І., Вайсман Я.І., Вілсон Д.Г., Виговська В.П., Голік В.С., Любешкіна Е.Г., Краснянський М.Е., Марченко В.Г., Петрук В.Г. та ін.
Проблемам утилізації відходів, різним способам утилізації та переробки присвячені роботи Бабанина И.В., Бикбау М.Я., Луговкина В.Н.,
Любарської М.А., Касімова О.М., Краснянського М.Е., Систера В.Г.,
Чеснокова А.В. та ін.
Аналіз публікацій щодо переробки та утилізації ТПВ показав що попереднє сортування відходів дозоляє вилучити вторинну сировину (папір, метал, скло і т. ін.), придатну до вторинного використання після відповідної обробки, окрім того покращує і прискорює процес компостування органічних речовин ТПВ, полегшує очищення компосту від домішок, знижує потрібну продуктивність вельми біотермічного і термічного обладнання, поліпшує склад компосту і відходження газів, покращує процес спалювання. Тобто технологія комплексної переробки ТПВ підвищує екологічність та економічність традиційної термічної і біотермічної обробки ТПВ. Ця технологія, крім того, підвищує щільність звалищ неутилізованих відходів і, як наслідок, зменшує їх обсяг і кількість проникаючих в ґрунт фільтраційних вод.
Базуючись на літературних даних та власних дослідженнях можна зробити висновок: сортування ТПВ є невід’ємною частиною ресурсозбереження та забезпечення екологічної безпеки.
На підставі проведеного аналізу були поставлені чітка мета і завдання з підвищення ефективності процесів сортування ТПВ за рахунок використання блокових та мобільних установок.
У другому розділі виконано теоретичне обґрунтування технологій сортування ТПВ з використанням блокових і мобільних установок.
Специфіка умов виконання робіт на малооб'ємних і розосереджених об'єктах має багато спільного незалежно від їх приватних конструктивних рішень, конфігурацій, габаритів і інших особливостей. Ця специфіка може бути зведена до наступного:
– досить проста технологічна організація виробництва робіт, що не вимагає спорудження тимчасових баз для стоянки і зберігання і обслуговування машин та обладнання;
– переважне використання універсальних машин;
– застосування мобільних машин або легко транспортованих машин та обладнання;
– використання широкої номенклатури механізованого інструменту і малогабаритних машин.
Як видно з представленої графічної інтерпретації (рис.1 ) технології збору та доставки ТПВ, існують, принаймні, чотири різні схеми, які мають свої специфічні особливості.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Колоденко Олена Володимирівна Диференційовані програми санаторно-курортної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми захворюваннями після хірургічної реваскуляризації міокарда» (клініко-експериментальне дослідження)
Желясков Василь Якович Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії
Даниленко Олександр Борисович Система неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах
Тимків Надія Михайлівна Теорія і практика підготовки фахівців нафтогазової галузі у технічних університетах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
Коренева Інна Миколаївна Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку