МАКСІМОВА МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
МАКСІМОВА МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Альтернативное Название: Максимов МАРИНА ВАЛЕРИЕВНА ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО контроллинга банковской деятельности
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, об’єкт, предмет, задачі дослідження, відображено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено інформацію щодо їх апробації та опублікування.
У першому розділі – «Теоретичні засади формування системи фінансового контролінгу банківської діяльності» – виявлено тенденції функціонування банків України за фінансовою результативністю та визначено роль фінансового контролінгу для її підвищення; узагальнено існуючі підходи до визначення поняття «фінансовий контролінг» та уточнено його зміст стосовно банківської діяльності; обґрунтовано складові системи фінансового контролінгу банківської діяльності та послідовність її формування.
Аналіз результатів фінансової діяльності банків України за такими показниками, як динаміка доходів і витрат, прибутку, а також рентабельність активів і капіталу довів, що протягом 2009–2014 рр. відбувалось поступове зниження показників фінансової результативності (показник прибутковості активів зменшився з 1,01% до –0,16%, а прибутковості капіталу з 8,02% до –0,82%) в банках другої групи (відповідно до класифікації НБУ за розміром активів). За таких обставин доцільним є впровадження новітніх технологій та інструментів фінансового управління банком, одним з яких є фінансовий контролінг.
У дисертації на основі узагальнення наукових напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених проаналізовано визначення понять «контролінг» та «фінансовий контролінг», що сприяло виокремленню їх важливих характеристик, які враховують особливості банківської діяльності. На основі проведеного морфологічного аналізу запропоновано визначати фінансовий контролінг банківської діяльності як вид контролінгу, що забезпечує підтримку фінансових управлінських рішень з підвищення результативності здійснення пріоритетних банківських операцій (кредитних, валютних, із залучення коштів, розрахунково-касового обслуговування, операцій з цінними паперами) та фінансової результативності діяльності банку в цілому. У запропонованому визначенні враховується особливість банківської діяльності щодо пріоритетних банківських операцій, які супроводжують рух фінансових ресурсів банку.
Визначено основні складові системи фінансового контролінгу: мета, принципи, суб’єкти, функції, інструменти та об’єкти. Метою фінансового контролінгу є інформаційна підтримка прийняття фінансових управлінських рішень, яка забезпечить підвищення фінансової результативності діяльності банку. Опрацювання теоретичних джерел дозволило узагальнити та виокремити принципи фінансового контролінгу: інтеграції, стандартизації, регулювання, рівноваги, комплексності, ефективності, гнучкості та простоти побудови. Суб’єктами фінансового контролінгу є керівник і працівники відділу контролінгу (контролери). Аналіз наукових напрацювань дослідників у сфері контролінгу дав змогу виділити такі функції фінансового контролінгу: планування, контроль, аналіз, координація, методичне забезпечення контролінгових процедур, інформаційна підтримка прийняття фінансових управлінських рішень. Зважаючи на особливості банківської діяльності, встановлено, що фінансовому контролінгу властиве застосування інструментів аналізу та контролю банківських операцій. Завдяки використанню методу аналізу ієрархій об’єктами фінансового контролінгу визначено пріоритетні банківські операції – кредитні, валютні, із залучення коштів, розрахунково-касового обслуговування, операції з цінними паперами. Значення показника відношення погодженості (ВП) свідчить про узгодженість думок експертів, оскільки ВП ≤ 0,1.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Колоденко Олена Володимирівна Диференційовані програми санаторно-курортної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми захворюваннями після хірургічної реваскуляризації міокарда» (клініко-експериментальне дослідження)
Желясков Василь Якович Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах до професійної комунікативної взаємодії
Даниленко Олександр Борисович Система неперервної професійної підготовки майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах
Тимків Надія Михайлівна Теорія і практика підготовки фахівців нафтогазової галузі у технічних університетах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
Коренева Інна Миколаївна Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку