ІЛЬЧИШИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ ТОРГІВЛЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ ТА ЇЇ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ІЛЬЧИШИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ ТОРГІВЛЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ ТА ЇЇ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
Альтернативное Название: ИЛЬЧИШИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ ТОРГОВЛЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ туристического кластера И ЕЕ РАЗВИТИЕ В УКРАИНЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, теоретичну і практичну цінність отриманих результатів, наведено кількість публікацій та ступінь апробації, сформульовано наукову новизну.
y
LLT~r\ • • ••• • •
першому розділі “ 1 еоретико-методичні засади організації торгівлі в умовах розвитку туристичного кластеру” розкрито сутність туристичної галузі як економіко-технологічної системи, досліджено теоретичні засади організації торгівлі споживчими товарами і послугами в межах структури туристичного кластеру, а також проаналізовано сучасні методичні підходи до управління та оцінки конкурентоспроможності торговельних підприємств.
Високу економічну привабливість вітчизняної туристичної галузі забезпечують як швидка окупність інвестицій, так і можливість отримувати частку доходів у іноземній валюті. Розвиток туризму забезпечує міжнародні іміджеві переваги країни, активізує соціально-економічне середовище, приймаючи участь у збільшенні рівня місцевих доходів і подоланні безробіття шляхом створення великої кількості робочих місць, у тому числі самозайнятих.
Окремо взята туристична послуга з транспортування, розміщення, харчування, задоволення побутових чи культурно-масових, спортивних чи оздоровчих потреб не може всеосяжно задовольнити комплекс туристичних сподівань споживача. Отож, об’єктивно виникає необхідність в кооперуванні різних послуг в межах єдиного комплексу, який отримав назву туристичного продукту. Індустрію туризму за таких умов слід розглядати як системну сукупність організацій різних напрямків діяльності і форм власності, спільні зусилля яких щодо створення матеріально-технічної бази туризму і використання наявних туристичних ресурсів, здатні забезпечити якісне виробництво, розподіл і споживання туристичного продукту.
Пізнання природи і функцій різних елементів (підсистем) цієї системи, а також існуючих зв’язків між ними і зовнішнім середовищем дозволяє багато в чому зрозуміти поведінку та розкрити механізм її функціонування (рис. 1). Туристичний кластер, який активно розвивається в межах туристичної індустрії, являє собою діяльність туристичних організацій різних рівнів, спрямовану на отримання прибутку через задоволення очікувань і потреб туристів, в основі якої покладено використання наявних туристичних ресурсів. Особливістю туристичної індустрії є техніко-економічна специфіка туристичних галузей, що входять до неї, яка виключає можливість об’єднання в рамках однієї галузі всієї або більшої частини її матеріально-технічної бази.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины