ТРЕЩОВ Мирослав Миколайович УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ТРЕЩОВ Мирослав Миколайович УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Альтернативное Название: Трещов Мирослав Николаевич УПРАВЛЕНИЕ ресурсного обеспечения МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В условиях децентрализации ВЛАСТИ В УКРАИНЕ Treshchov Miroslav Nikolayevich UPRAVLENIYe resursnogo obespecheniya MESTNYKH BYUDZHETOV V usloviyakh detsentralizatsii VLASTI V UKRA
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, рівень її наукової розробленості; вказано зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами за напрямами науково-дослідної роботи Національної академії державного управління при Президентові України; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито наукову новизну й практичне значення одержаних результатів; наведено дані щодо апробації та публікацій.
У першому розділі - «Теоретичні основи управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів» - на основі узагальнення теоретико- методологічних засад, системного, ресурсного і стратегічного підходів у публічному управлінні здійснено ідентифікацію системи ресурсного забезпечення місцевих бюджетів (далі - РЗМБ) та розкрито її сутність як теоретичної категорії; розкрито роль децентралізації влади у розвитку РЗМБ в Україні та виокремлено етапи розвитку ресурсного забезпечення в Україні; проаналізовано ретроспективу еволюції ролі місцевого самоврядування у РЗМБ, на основі чого концептуалізовано РЗМБ.
Ґрунтуючись на еволюції теорії державного управління, теоріях місцевого самоврядування, доведено, що в умовах децентралізації конкурентна перевага органів місцевого самоврядування, яка визначається сукупністю унікальних матеріальних та нематеріальних ресурсів, організаційною здатністю до їх ефективного комбінування і використання, посилюється за умови формування управлінської та фінансової самодостатності територіальних громад. З початком децентралізації влади в Україні зміцнення фінансової автономії територіальних громад стає головним пріоритетом діяльності органів місцевого самоврядування, яка має бути спрямована на досягнення оптимальної комбінації ресурсів, що дозволить перетворити короткострокову конкурентну перевагу на довгострокову та забезпечити сталість процесу створення, відновлення та мобілізації ресурсів до місцевих бюджетів.
Аналіз понятійно-категоріального апарату щодо ресурсного забезпечення місцевого самоврядування у розрізі категорій «ресурси», «ресурсний потенціал території» дозволив виявити чотири основні підходи до нього (інституційний, функціональний, територіальний і компонентний) в теорії публічного управління та визначити його як базову умову розвитку територій і формування правової, організаційної, фінансової спроможності територіальних громад. З урахуванням набуття нового теоретичного змісту в умовах децентралізації уточнено дефініції категорій, які є об’єктами, суб’єктами управління ресурсного забезпечення місцевого самоврядування або іншим чином є дотичними до нього. Це «ресурсна (дохідна) база місцевих бюджетів» (сукупність джерел місцевих бюджетів та способи їх формування); «місцеві бюджети» (грошове вираження фінансового, соціального і політичного компромісу інтересів громадян, політичних сил, громадських організацій та місцевих бізнес-структур у частині використання місцевих фінансових ресурсів та надання населенню територіальних громад публічних послуг), «джерела доходів місцевих бюджетів» (точки генерування ресурсного потенціалу території, яка може бути мобілізована до доходів місцевих бюджетів). Ці та інші категорії схематично структуровано їх за підпорядкованістю і масштабом, що дозволило ідентифікувати РЗМБ як систему «життєзабезпечення» місцевого самоврядування в умовах децентралізації (рисунок) та сформувати глосарій. 
Системний і ресурсний підходи та гетерогенність неоднорідних елементів системи РЗМБ, які взаємодіють у часі та просторі, створюючи вертикальні (субординаційні, ієрархічні) і горизонтальні (координаційні, гетерархічні) зв’язки місцевого самоврядування за типами «суб’єкт-об’єкт» та «об’єкт-об’єкт», дозволяють розглядати її зміст у двох аспектах: організаційно-функціональному і структурно-компетентнісному (у межах кола компетенцій).
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины