Козіна Жаннета Леонідівна Ефективність застосування суб\'єктивного методу регуляції фізичних навантажень в жіночому баскетболіНазвание:
Козіна Жаннета Леонідівна Ефективність застосування суб\'єктивного методу регуляції фізичних навантажень в жіночому баскетболі
Альтернативное Название: Козина Жаннета Леонидовна Эффективность применения субъективного метода регуляции физических нагрузок в женском баскетболе Kozina Zhanneta Leonidivna Effectiveness of application of subjective method of regulation of physical activity in women\'s basketba
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступу визначена актуальність теми, об'єкт, предмет, ціль, завдання дослідження, розкрита наукова новизна і практичне значення отриманих результатів, показаний особистий внесок здобувача в роботу над дисертацією.
В першому розділі розглядається стан питання контролю навантажень у баскетболі. Показано, що для запобігання хронічного стомлення протягом тренувального процесу в баскетболі і перетренування організму, а також для адекватного індивідуального підходу до розвитку спеціальної витривалості необхідний ефективний метод контролю фізичних навантажень.
У другому розділі приводиться опис методів дослідження, розкриваються головні аспекти організації наукового дослідження, його основні етапи. Досліджуваною методикою контролю навантаження була методика суб'єктивної оцінки важкості фізичної роботи протягом тренувального заняття самими спортсменками. Методика оцінки напруженості фізичного навантаження по суб'єктивних відчуттях була детально розроблена датським дослідником Г.Боргом. Ним створені спеціальні вербально-цифрові шкали для кількісного вираження суб'єктивно сприйманої напруженості фізичного навантаження. У дисертації застосовувалася одна з них: 6 - 7 - дуже, дуже легка; 8 – 9 - дуже легка; 10 - 11 – легка; 12 - 13 – середня; 14 - 15 – важка; 16 - 17 - дуже важка; 18 - 19 – 20 -дуже, дуже важка, та виявлялась інформативність, інтегральність та ефективність даного методу для навчально-тренувального процесу баскетболістів.
В третьому розділі приведений опис та аналіз результатів досліджень, направлених на обґрунтування інформативності і інтегральності методу контролю і регулювання інтенсивності фізичного навантаження по суб’єктивних відчуттях спортсменів. Для цього проводився кореляційно-регресійний аналіз суб’єктивних і фізіологічних показників навантаження при різних видах роботи, а також виявлення особливостей даного взаємозв’язку у спортсменів різних ігровоих амплуа, спортивної кваліфікації та віку.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины