ШЕЛЕСТ ВІКТОРІЯ СТАНІСЛАВІВНА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ШЕЛЕСТ ВІКТОРІЯ СТАНІСЛАВІВНА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ
Альтернативное Название: ШЕЛЕСТ ВИКТОРИЯ СТАНИСЛАВОВНА Учетно-аналитическое обеспечение УПРАВЛЕНИЕ нематериальные активы SHELEST VICTORIA STANISLAVIVNA ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF INTANGIBLE ASSETS MANAGEMENT
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи та інформаційну базу дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення одержаних результатів та їх апробацію.
У розділі 1 «Теоретичні підходи до обліку нематеріальних активів» досліджено сутність поняття «нематеріальні активи», його характерні ознаки як об’єкта обліку, проаналізовано існуючі підходи та розширено класифікацію нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку через виокремлення ознак «патентна чистота» та «характер взаємовідносин між суб’єктами в процесі трансферу технологій», поглиблено характеристику нематеріальних активів завдяки аналізу існуючих підходів до визначення понять «активи», «інтелектуальна власність» та «інтелектуальний капітал».
Відповідно до тенденцій розвитку світових ринків капіталу одним з головних каталізаторів генерування вартості підприємства виступають нематеріальні активи. Вони посідають важливе місце в складі активів підприємства, а їх ідентифікація і оцінка суттєво впливають на його фінансові показники.
На основі вивчення та аналізу різних наукових підходів та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо тлумачення поняття «нематеріальні активи» поглиблено його економічний зміст через уточнення сутності понять «активи», «інтелектуальна власність» та «інтелектуальний капітал». Під нематеріальними активами запропоновано визнавати сукупність підтверджених документально виключних і невиключних майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, прав користування об’єктами права власності та специфічних прав, що дозволяють ідентифікувати немонетарні активи та здатні приносити майбутні економічні вигоди.
За результатами дослідження організаційних, технічних, економічних, юридичних аспектів використання об’єктів права інтелектуальної власності, що визнаються нематеріальними активами, та з метою достовірного відображення таких активів на рахунках бухгалтерського обліку, уточнено їх групування. Доведена необхідність віднесення таких об’єктів права інтелектуальної власності, як комп’ютерні програми до групи нематеріальних активів «Права на об’єкти промислової власності» згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку.
В процесі аналізу нормативно-правової бази та економічної літератури уточнено загальну класифікацію нематеріальних активів, в якій враховано такі ознаки: ступінь правової захищеності, ступінь використання, шляхи надходження, правова ознака та розширено зазначену класифікацію завдяки виокремлення нових ознак: характер взаємовідносин між суб’єктами господарювання в процесі трансферу технологій і патентна чистота (рис. 1).
Запропоновані дисертантом класифікаційні ознаки нематеріальних активів обумовлені поглибленням ринкових відносин в Україні, підвищенням рівня конкуренції, інтенсивним розвитком технологій інноваційно-орієнтованих підприємств та дають можливість сформувати нові аналітичні розрізи формування облікової інформації.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины