Балика Олена Георгіївна КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Балика Олена Георгіївна КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Альтернативное Название: Балыка Елена Георгиевна КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТИТУТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ Balika Olena Georgievna CORPORATE CULTURE AS AN INSTITUTE FOR IMPROVEMENT OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, подано відомості про їх апробацію.
У розділі 1 «Теоретико-методичні засади корпоративної культури як інституту удосконалення соціально-трудових відносин» узагальнено концептуальні засади сутності КК як інституту удосконалення СТВ, виявлено її фактори рівні та типи, розроблено нову класифікацію корпоративної культури та модель механізму її впливу на соціально-трудові відносини.
В процесі дослідження сутності та підходів до розуміння корпоративної культури обґрунтовано її визначення як соціального інституту, а саме відносно відособленого комплексу норм і усталених цінностей, що визначають особливий тип стійкої регламентації соціальних зв’язків та різноманітних органі¬заційних форм соціального регулювання поведінки суб’єктів СТВ.
На відміну від поширених уявлень про переважно стихійний характер утворення цінностей, норм і правил культури, в роботі доведено необхідність її цілеспрямованого формування на підприємствах, обґрунтовано її особливу роль як інституту удосконалення СТВ. Визначено, що регуляторні засоби КК, по-перше, чинять прямий вплив на тип і характер СТВ через формування норм і цінностей поведінки їх суб’єктів, по-друге, виступають самостійним методом регулювання СТВ через здійснення КК своїх ключових функцій, по-третє, діють опосередковано – через вибір та форми застосування інших методів регулювання СТВ (нормативно-правових, програмно-цільових, договірних, адміністративно-розпорядчих, організаційно-впорядкувальних, погоджувально-арбітражних, посередницьких, примирних і партисипативних).
На основі аналізу структурних елементів КК виокремлено два її рівні – локальний та загальний, за належністю об’єктів впливу цих елементів до внутрішнього середовища організації або до внутрішнього і зовнішнього разом. До елементів першого доцільно відносити назву компанії, бачення, кредо, місію, фірмовий стиль, а до елементів другого, локального рівня - цінності, девіз, корпоративні правила і неформальні норми поведінки.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины