Грень Ростислав Романович Організаційно- правові основи діяльності оперативних підрозділів правоохо­ронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу нар­котичних засобів

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Грень Ростислав Романович Організаційно- правові основи діяльності оперативних підрозділів правоохо­ронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу нар­котичних засобів
Альтернативное Название: Грень Ростислав Романович Организационно правовые основы деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов Украины в противодействии преступлениям в сфере оборота наркотических средств Gren Rostyslav Romanovych Organizational and legal bas
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми дисертації; визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; вказано мету, задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів; наведено дані про апробацію та публікації результатів дослідження.
Розділ 1 «Характеристика теоретичних основ протидії оперативних підрозділів правоохоронних органів України злочинам у сфері обігу наркотичних засобів та чинників, що впливають на її організацію»
складається з двох підрозділів і присвячений розгляду теоретичного розроблення проблеми протидії оперативних підрозділів злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, визначенню характерних рис сучасного стану незаконного обігу наркотичних засобів і чинників, що впливають на таку протидію.
У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробленості проблеми протидії оперативними підрозділами правоохоронних органів України злочинам у сфері обігу наркотичних засобів» проаналізовано розвиток теорії протидії оперативних підрозділів злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.
Основою дослідження послужили праці радянських, українських та зарубіжних учених галузей правової науки.
На підставі аналізу наукових досліджень радянського періоду встановлено, що проблеми протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів розробляли на основі вивчення діяльності підрозділів карного розшуку, оскільки територія СРСР була закритою від інших держав і в основному до переліку незаконного обігу наркотичних засобів входили опійний мак, наркотичні коноплі, які проростали на території об’єднаних радянських республік.
Основні розробки з досліджуваної проблематики припадають на період незалежності України, коли науковці і практики сформували окрему теорію, яка потребує постійного вдосконалення у зв’язку з лібералізацією безвізового кордонного режиму та надходженням на територію нашої держави іноземних синтетичних наркотичних засобів. Подальше удосконалення розроблення зазначеної проблеми пов’язане із внесеннями суттєвих змін в оперативно- розшукове законодавство України.
У підрозділі 1.2 «Характерні риси сучасного стану і чинників, що впливають на організацію діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів» схарактеризовано стан, структуру і динаміку злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та визначено основні риси і чинники незаконного обігу наркотичних засобів, які необхідно враховувати оперативним співробітникам правоохоронних органів України в процесі організації протидії зазначеним злочинам.
Підтверджено, що сьогодні незаконний обіг наркотичних засобів охоплює всі злочини, вчинені з прямим умислом, і є системним циклом операцій - від незаконного вирощування, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання наркотиків до їх реалізації споживачеві. Відбулися зміни в структурі вилучених наркотичних засобів, серед них переважають: концентрований опій, героїн, кокаїн та засоби амфетамінового походження.
Визначено географію вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та встановлено зростання показників розповсюдження і вживання наркотиків, що характерно для міського (85% - обласні центри) і сільського (15%) населення України. Основними центрами з незаконного обігу наркотичних засобів є Донецька, Дніпропетровська, Закарпатська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та місто Київ. Збільшується кількість скоєних злочинів загальнокримінального спрямування у наркотичному сп’янінні. Спостерігається тенденція сполучення окремих видів загальнокримінальних й економічних злочинів, пов’язаних з незаконним вирощуванням, виготовленням, збутом, пересиланням, розкраданням наркотичних засобів тощо, на основі взаємного інтересу.
Автор класифікував осіб, які вчиняють вказані злочини, за віком, соціальним станом, зайнятістю, статевою ознакою, громадянством, судимістю тощо. Характерними ознаками злочинів у сфері обігу наркотичних засобів є: висока латентність, організованість, використання технічних засобів тощо.
Розділ 2 «Організаційно-правове забезпечення діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів» складається з трьох підрозділів і присвячений дослідженню нормативно-правових актів й організаційних основ діяльності оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, а також використання сил і засобів при здійсненні взаємодії між зазначеними суб’єктами.
У підрозділі 2.1 «Характеристика організації оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів» досліджено особливості оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів (МВС, СБУ, ДФСУ, ДПСУ, ДПтСУ) з використанням сил і засобів у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.
У дослідженні доведено, що до структурних елементів організації оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України належать: вивчення, аналіз й оцінка оперативної обстановки; планування оперативно-розшукових заходів; розстановка сил і засобів оперативних підрозділів; організація взаємодії у процесі оперативно-розшукової діяльності; контроль за оперативно-розшуковою діяльністю; упровадження в практичну діяльність оперативних підрозділів передових форм і методів роботи, наукових рекомендацій, новітніх технічних засобів.
Зроблено висновок про те, що сутність організації ОРД полягає в ухваленні системи заходів, спрямованих на забезпечення безперервного надходження і нагромадження інформації про криміногенну обстановку з державних установ та підприємницьких структур, які беруть участь у процесі вирощування, перероблення, зберігання, перевезення та реалізації наркотичних засобів.
Підтверджено, що основним напрямом удосконалення оперативно- розшукової діяльності у протидії зазначеним злочинам є забезпечення статистичною, оперативно-довідковою, оперативно-розшуковою, архівною інформацією, а також створення нових автоматизованих інтегрованих інформаційних пошукових систем на зразок «Наркобізнес» та робота в глобальній мережі Інтернет. Невід’ємною частиною покращення оперативно-розшукової діяльності є удосконалення системи загальноосвітньої і спеціальної підготовки оперативних працівників у різних навчальних системах.
У підрозділі 2.2 «Удосконалення правових основ діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів» проаналізовано закони та відомчі нормативні акти щодо організації оперативно-розшукової протидії зазначеним злочинам.
Ефективність протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів визначається станом законодавчого і відомчого нормативно-правового забезпечення такої діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України, юридичною впорядкованістю відносин, що виникають під час протидії цим видам правопорушень.
З’ясовано, що під час формування процесу протидії вказаним злочинам потрібно зважати на особливості самої системи незаконного обігу наркотичних засобів, яка повинна координуватися з міжнародною та національною системами законодавства й економічним порядком держави. Передусім це стосується затвердження нових умов провадження господарської діяльності.
Українське оперативно-розшукове законодавство потребує постійного удосконалення, а саме: положення щодо підстав обліку осіб, які незаконно вживають наркотики; порядку внесення до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів нових засобів; доповнення до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України, окремих законів України та відомчих нормативних актів з метою активізації й оптимізації використання сил, засобів і заходів оперативних підрозділів правоохоронних органів у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.
У підрозділі 2.3 «Оптимізація організації взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів» розглянуто основні форми взаємодії оперативних підрозділів МВС, СБУ, ДФСУ, ДПСУ, ДПтСУ у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів.
Доведено, що необхідність взаємодії оперативних підрозділів оперативних підрозділів правоохоронних органів України зумовлена недостатнім власним інформаційно-аналітичним забезпеченням у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів. Форми і методи взаємодії потребують осмислення, чіткої класифікації та нормативного врегулювання. За змістом їх поділяють на процесуальні і непроцесуальні. Основною формою взаємодії оперативних підрозділів правоохоронних органів України є взаємне інформування, що уможливлює своєчасне виявлення осіб і фактів, які становлять оперативний інтерес. Обмін інформацією може бути організований на постійній основі або мати разовий характер, а також може здійснюватися безпосередньо між підрозділами одного державного органу, що провадить оперативно-розшукову діяльність. Така необхідність виникає тоді, коли в процесі проведення ОРД одержано інформацію, що вимагає дій, які не входять до компетенції відповідного підрозділу. Сюди належать статистичні відомості про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, розповсюдження та контрабанду наркотичних засобів, пов’язаних з іншими регіонами, а також прояви корупції та інших явищ політичної, економічної і соціальної дійсності, які впливають на наркотичну ситуацію в регіоні. Проте, як свідчить анкетування, оперативні працівники оцінюють ефективність обміну інформацією як незадовільну з таких причин: 22% - через відсутність єдиної системи взаємного інформування; 26,9% - через відсутність окремого підрозділу для організації взаємодії; 25,2% - залежно від налагодження співпраці керівників взаємодіючих підрозділів; 25,9% - через недосконалість правової основи тощо. Відповідно рівень інформаційної взаємодії становить: задовільно - 25%, незадовільно - 75%.
Підтверджено, що така форма взаємодії, як участь у проведенні комплексних оперативно-профілактичних операцій, на практиці застосовується в 40% випадків. Автором визначено основні недоліки такої взаємодії та запропоновано законодавчі ініціативи щодо її покращення.
Розділ 3 «Організаційні основи діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів України у попередженні, виявленні та припиненні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів» містить три підрозділи, в яких висвітлено питання оперативно-розшукового попередження, виявлення і документування зазначених злочинів.
Підрозділ 3.1 «Діяльність оперативних підрозділів правоохоронних органів України у попередженні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів» присвячений розгляду оперативно-розшукової форми, як складника підсистеми адміністративно-правового механізму попередження злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.
У дослідженні визначено основні причини й умови вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів (економічні, політичні, організаційно- управлінські, правові, морально-психологічні тощо).
Доведено, що планування є одним із заходів організаційно-управлінського забезпечення оперативно-розшукової профілактики. Встановлено, що відповідно до головних завдань оперативно-розшукової профілактики наркозлочинів оперативні підрозділи правоохоронних органів України здійснюють комплексні оперативно-розшукові профілактичні заходи, спрямовані на усунення конкретних умов та обставин, що сприяють вчиненню наркозлочинів (56,7%); організовують і безпосередньо здійснюють індивідуальні оперативно-розшукові і профілактичні заходи стосовно осіб, які стоять на обліку або від яких через їх антигромадську поведінку можна очікувати вчинення наркозлочинів (66,2%); організовують і безпосередньо здійснюють заходи, що забезпечують виявлення і припинення наркозлочинів, які готуються (ведення ОРС) (58,7%); беруть участь у загальнопрофілактичних операціях «Мак», «Канал» та ін. (46,8%).
Індивідуальна профілактика зазначених злочинів, здійснювана оперативними підрозділами, передбачає такі заходи: роз’яснення суспільної небезпеки незаконного обігу наркотиків; офіційне застереження про кримінальну відповідальність за наркозлочини; взяття на профілактичний облік осіб, які самовільно вживають наркотики, і здійснення заходів з метою схилити їх до відмови вчиняти наркозлочини; адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, які відбували покарання за наркозлочини.
Підрозділ 3.2 «Заходи оперативних підрозділів правоохоронних органів України у виявленні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів» присвячено теоретичним і практичним поглядам щодо застосування оперативно-розшукових сил і засобів з виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.
Ефективність виявлення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів являє собою систему взаємозалежних елементів, до яких належать: а) аналітична робота і її інформаційне забезпечення; б) планування й реалізація запланованих заходів; в) взаємодія оперативних підрозділів з іншими державними контролюючими органами. Пошукова діяльність нині ґрунтується на підставі аналізу оперативної обстановки. Інформацію про наркозлочини оперативні працівники одержують: з допомогою негласних співробітників (50%); особистим пошуком (25%); із засобів масової інформації (5%); зі скарг і заяв громадян (8%); від інших державних правоохоронних і контролюючих органів (12%).
Доведено, що для виявлення злочинів оперативним співробітникам необхідно знати способи підготовки, вчинення і приховування наркозлочинів. Серед способів приховання злочину використовують так званий «безконтактний спосіб перевезення та збуту наркотиків», суть якого полягає в тому, що перевізник використовує сторонніх осіб (без розшифрування вмісту багажу) для доставки наркотиків за певною адресою, а збувальник, одержавши гроші через банківський термінал, за допомогою мобільного телефону або Інтернету вказує покупцеві місце знаходження наркотику.
Автор визначив оперативно-розшукові засоби і методи виявлення наркозлочинів та класифікував основні пошукові ознаки.
У підрозділі 3.3 «Методика припинення оперативними підрозділами правоохоронних органів України злочинів у сфері обігу наркотичних засобів» окреслено дії щодо припинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів в процесі оперативно-розшукового документування.
Визначено основні оперативно-розшукові заходи і завдання в процесі документування зазначених злочинів: контрольні та оперативні закупки, контрольовані поставки, використання технічних засобів тощо.
Встановлено, що основними напрямами оперативно-розшукового документування є: виявлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні; виявлення предметів і документів, які мають доказове значення; фіксація дій підозрюваних осіб для подальшого використання отриманих даних у процесі розслідування. Для цього важливо правильно спланувати роботу, що полягає у виявленні та фіксації характеру зв’язків збувальника з оптовими постачальниками наркотиків. Автор визначив категорії осіб, які можуть бути свідками незаконного вирощування, виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів тощо.
Визначено порядок взаємодії оперативних працівників зі слідчим у процесі передачі матеріалів документування та внесення їх до ЄРДР, а також у процесі виконання доручень слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій.
Для встановлення виду, назви і властивостей наркотичних засобів, їх походження, способу виготовлення чи переробки, а також належності наркотиковмісних рослин необхідні спеціальні знання, а в справах цієї категорії обов’язково має бути висновок експерта з цих питань.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины