САКАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ВЧИНЕНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПУВАННЯМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
САКАЛЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ВЧИНЕНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПУВАННЯМИ
Альтернативное Название: Сакало АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, совершенных транснациональной организованной преступной группировки SAKAL ANDRIY PETROVYCH INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF TRAFFICKING IN NARCOTICS COMMITTED
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено ступінь вивчення проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; визначено мету та задачі, об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано методи; виокремлено наукову новизну, розкрито практичне значення одержаних результатів; надано відомості про апробацію результатів дослідження, публікації, структуру й обсяг роботи.
Розділ 1 «Криміналістична характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями» складається з п’яти підрозділів і присвячений теоретичному підґрунтю роботи, формуванню криміналістичної характеристики злочинів відповідно до їх основних елементів.
У підрозділі 1.1. «Історіографія дослідження проблем розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями» наголошується на принциповій важливості вивчення відповідних наукових досліджень. Вирішення цього завдання дозволило охарактеризувати стан наукової розробки проблематики у різних галузях юриспруденції, окреслити методологічні засади дослідження; сприяло визначенню проблемних питань, що потребують вирішення.
Була звернена увага на наукові праці, присвячені розгляду криміналістичної характеристики злочинів у сфері обігу наркотичних засобів (Є. Б. Анісимов,
Р. А. Гогов, Г. М. Меретунов, В. Г. Наймушин, А. В. Пупцева) й транснаціональних організованих злочинних угрупувань (П. Д. Біленчук,
С. Є. Єркенов, Г. О. Зорін, В. В. Меркушин). Акцентовано увагу на специфіці початкового етапу розслідування злочинів та типових слідчих ситуаціях
(С. В. Веліканов, Т. С. Волчецька, В. К. Гавло, Л. Я. Драпкін), на тактиці окремих слідчих (розшукових) дій (О. Я. Баєв, О. М. Васильєв, В. К. Весельський,
Д. Б. Сергеєва, С. А. Шейфер), у тому числі тих, які проводяться у порядку міжнародної правової допомоги (О. Г. Волеводз, Т. С. Гавриш, І. В. Лєшукова, А. Г. Маланюк, А. С. Сизоненко, М. І. Смирнов) та наукових доробках інших вчених в контексті вирішуваних питань.
У підрозділі 1.2. «Характеристика транснаціональних організованих злочинних угрупувань, що вчинюють злочини у сфері обігу наркотичних засобів» розкривається сутність, ознаки та структура вказаних злочинних угрупувань.
По-перше, це міжнародна протиправність їх діяльності, визначена за змістом міжнародних договорів та кримінальна карність у національному законодавстві держав. По-друге – організований характер, залучення до складу угрупувань представників різних держав (92,9 % опитаних слідчих, 55,9 % вивчених кримінальних проваджень). Транснаціональні організовані злочинні угрупування діють переважно у складі від п’яти до десяти чоловік (65,3 % слідчих,
66,1 % проваджень), реалізують злочинну діяльність від трьох до п’яти років
(50,9 % слідчих, 58,8 % проваджень). Злочинна діяльність має прихований характер, високий рівень латентності.
Третьою ознакою транснаціональних організованих злочинних угрупувань, що вчинюють злочини у сфері обігу наркотичних засобів, є реалізація злочинної діяльності на території кількох держав (94,1 % слідчих, 92,6 % проваджень), що пов’язано із незаконними діями щодо переміщення різних матеріальних об’єктів через кордони держав (79,6 % слідчих, 89,7 % проваджень). По-четверте, це вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою отримання прямо чи опосередковано фінансової та іншої матеріальної вигоди (87,6 % слідчих,
97 % проваджень). Вказані дані не є вичерпними, однак вони надають уявлення про сутність та основні ознаки транснаціональних організованих злочинних угрупувань, що вчиняють злочини у сфері обігу наркотичних засобів.
У підрозділі 1.3. «Наркотичні засоби як предмет злочинного посягання транснаціональних організованих злочинних угрупувань» визначається перелік та надається характеристика найбільш поширених предметів злочинного посягання злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, що вчиняються транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями.
Вивчення теоретичних та емпіричних джерел свідчить про збільшення фактів незаконного обігу таких наркотичних засобів як героїн – з 1008 гр. (2012 р.) до 1843 гр. (2013 р.), кокаїн – з 1437 гр. (2012 р.) до 23549 гр. (2013 р.), деяких психотропних речовин (амфетамінів – з 5914 гр. (2012 р.) до 24527 гр. (2013 р.)). Звертається увага на збільшення кількості вилучених наркотичних засобів вітчизняного походження – макової соломки (з 1199801 гр. (2012 р.) до 2680009 гр. (2013 р.)) та канабісу (з 3943167 гр. (2012 р.) до 4155127 гр. (2013 р.)), вирощених на території України. Спостерігається збільшення обсягу прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу – з 65 кг., 2457 л. (2012 р.) до 2143 кг., 4150 л. (2013 р.) . Останні використовуються для виготовлення (виробництва) наркотичних засобів, у тому числі нарколабораторіями.
У підрозділі 1.4. «Способи вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями» визначається, що перелік злочинів, що вчиняються транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями, є досить різноманітним
(ст. ст. 305-313, ст. 317, ст. 320 КК України та ін.). Вказане обумовлює широке коло способів їх підготовки, безпосереднього вчинення, приховування.
Підкреслюється, що спосіб вчинення вказаних злочинів полягає у незаконному переміщенні матеріальних об’єктів (наркотичних засобів, речовин та предметів, які використовуються для їх виготовлення, грошових коштів та інших цінностей, отриманих внаслідок їх реалізації та ін.), через кордони держав. Перелічені дії реалізуються шляхом перевезення (залізничним, водним, автомобільним, повітряним транспортом), пересилання, іншими способами переправлення (за допомогою спеціально пристосованих тунелів, перетину кордону особами пішки) із обов’язковим приховуванням злочинної діяльності.
У підрозділі 1.5. «Слідова картина злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями» висвітлюється вказаний елемент криміналістичної характеристики, наводяться типові матеріальні та ідеальні сліди злочину.
Акцентується увага на важливості дослідження матеріальних слідів злочину: слідів вирощування, виробництва, виготовлення, зберігання, транспортування, збуту, придбання, вживання наркотичних засобів; слідів використання коштів, здобутих від обігу наркотичних засобів; інших матеріальних слідів, пов’язаних із подією злочину (рук, взуття, зброї, транспортних засобів, біологічних слідів). Саме матеріальні сліди досліджуються спеціалістами й отримана інформація має доказове або орієнтуюче значення. Зокрема, в 2013 році працівники Експертної служби МВС України провели 150659 досліджень наркотичних засобів, у тому числі 45308 експертиз. Серед них було проведено 52482 дослідження та 22307 експертиз марихуани; макової соломки –
4343 досліджень та 1328 експертиз; гашишу та екстракту канабісу – 4367 та 1839; опію – 20410 та 9384; героїну – 257 та 132; амфетаміну та його похідних –
13077 досліджень та 3072 експертизи . Як ідеальні сліди злочину розглядаються сліди пам’яті свідків, потерпілих, підозрюваних, що знаходять свій вираз у показаннях відповідних учасників.
Звертається увага на важливість виявлення, вилучення і дослідження електронних джерел, які містять слідову інформацію, особливо за умови обігу наркотиків із використанням мережі Інтернет.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины