СИНЕКОП ОКСАНА СТЕПАНІВНА МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
СИНЕКОП ОКСАНА СТЕПАНІВНА МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Альтернативное Название: СИНЕКОП ОКСАНА СТЕПАНОВНА методики интерактивного обучения АНГЛИЙСКОГО письменной речи будущих специалистов по информационной безопасности с использованием компьютерных технологий SYNEKOP OKSANA STEPANIVNA METHODOLOGY OF INTERACTIVE LEARNING OF ENGLISH WR
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У розділі 1"Теоретичні передумови навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки за інтерактивною методикою з комп’ютерною підтримкою" досліджено теоретичні засади проблеми навчання іншомовного писемного мовлення студентів магістратури.
Проаналізовано особливості навчання англійського писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційної безпеки шляхом письмового опитування, в якому взяли участь 236 респондентів. Серед них – 100 викладачів англійської мови немовних ВНЗ (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Державний університет інформаційно-телекомунікаційних технологій) і 136 студентів V курсу (факультет інформаційної безпеки Державного університету інформаційно-телекомунікаційних технологій, Фізико-технічний інститут НТУУ “КПІ”, Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ”). За результатами опитування ми дійшли низки висновків. Використання комп’ютера як засобу навчання позитивно впливає на якість навчання англійського писемного мовлення, зокрема НПТП. Використання Інтернет-ресурсів для пошуку професійно орієнтованих текстів іноземною мовою дозволяє студентам збагатити їхній професійний досвід, а також навчитися цитувати й робити посилання в дослідницькій роботі. Навчання написання НПТП іноземною мовою є вагомим складником як науково-дослідної діяльності студентів-немовників, так і їхньої майбутньої професійної діяльності. Підвищити якість сучасного викладання іноземної мови можна шляхом використання підручників, педагогічних та інформаційних технологій. Більшість студентів використовують іноземну мову як джерело інформації, і лише невеликий відсоток респондентів розглядає мову як спосіб висловлення думки, що підтверджує недостатню увагу до писемного мовлення. Виявлені труднощі написання письмових текстів потребують вправ як для їх подолання, так і для формування відповідних навичок і розвитку відповідних умінь. Створення НПТП вимагає від викладача організації поетапного навчання в такий спосіб, щоб кожен студент реалізувався як особистість та активно співпрацював з іншими учасниками навчального процесу.
Обґрунтовано раціональність використання інформаційних технологій (ІК, блог і вікі) на різних етапах створення НПТП: ІК допомагає запрограмувати майбутнє НПТП (дотекстовий етап); блог є лабораторією для творчого написання, редагування, коментування НПТП і спілкування (текстовий етап); вікі дозволяє зробити остаточне редагування, оцінити й опублікувати роботу (післятекстовий етап).
Спираючись на визначення й окреслені можливості ІК науковцями Т. і Б. Б'юзенами, виділено чотири етапи створення комп'ютерної ІК: 1) вибір теми і добір тематичних ключових слів; 2) пошук тематичної інформації та організація власних ідей; 3) укладання первинної ІК; 4) аналіз первинної ІК і детальний пошук інформації; 4) редагування первинної комп’ютерної ІК та затвердження остаточної версії ІК.
Уточнено поняття "блог" – веб-сайт, який дозволяє розміщувати професійно орієнтовану інформацію про власний теоретичний і практичний пошук з метою викладення своїх поглядів і досвіду, спілкування, коментування і редагування. Блог охарактеризовано за низкою критеріїв: тематикою (професійно орієнтований), наявністю мультимедіа (текст), типом тексту (НПТП), авторським складом (текст НПТП, представлений одним автором), орієнтацією на читача (відкритий для відвідувачів / закритий для відвідувачів), наявністю коментарів (з коментарями відвідувачів / без коментарів). З методичної точки зору інтерпретовано функції блога, окреслені В. Л. Волохонським і Ю. Є. Зайцевою (комунікативна, функція створення й утримання соціальних зв’язків), а також виділено й охарактеризовано текстопороджувальну функцію й функцію інтерактивності.
Узагальнено можливості використання вікіпедії для написання НПТП. Для організації роботи у вікіпедії виділено три умовні групи користувачів: читачі (читають усі тексти), автори (публікують власні тексти НПТП, читають тексти інших студентів), експерти (редагують опубліковані тексти, читають усі тексти), а також представлено систему оцінювання інформації експертами у вікіпедії (головні експерти-викладачі, експерти першого й другого рівнів).
Інтерактивне навчання писемного мовлення з комп’ютерною підтримкою трактується нами як процес учіння студентів за допомогою інформаційних технологій у режимі комунікації між усіма його учасниками та створення тематичного контенту з метою оволодіння знаннями, формування навичок і розвитку вмінь писемного мовлення.
Організація інтерактивного навчання написання НПТП ґрунтується на таких теоретичних підходах: процесуальному, текстовому, жанровому, соціальному й особистісно-діяльнісному.
Процесуальний підхід застосовано в процесі творчого породження НПТП на трьох етапах: дотекстовому (визначення теми, пошук і обробка інформації, програмування НПТП); текстовому (аналіз тексту-зразка, написання НПТП та його само- й взаєморедагування і коментування); післятекстовому (остаточне редагування й публікація). Конкретизовано форми інтеракцій і запропоновано види інтерактивності при написанні НПТП з використанням технологій ІК, блога, вікі: інформаційно-пошукова інтерактивність для пошуку інформації в Інтернеті; інтерактивність планування для вибору теми, укладання ІК; креативна інтерактивність для створення тексту в блозі; інтерактивність обробки інформації для аналізу, редагування, надання коментарів, змінення інформації у блозі та вікі.
Текстовий і жанровий підходи реалізуються через текст як статичний об’єкт для читання, аналізу й імітації на текстовому етапі. Соціальний і особистісно-діяльнісний підходи простежуються на всіх етапах створення НПТП. Зокрема, соціальний підхід реалізується через об’єднання учасників комунікації (авторів, читачів, редакторів) професійно орієнтованою проблематикою для досягнення навчальних цілей і намірів у процесі створення НПТП. Особистісно-діяльнісний підхід інтегрує особистості студента й викладача, які здійснюють активну текстову діяльність з метою написання тексту НПТП. Охарактеризовано психологічні особливості студента немовного ВНЗ (фахівця з інформаційної безпеки) та визначено його готовність до написання НПТП.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины