КОВАЛЬ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ ВІБРАЦІЙНОГО КОРЧУВАЧА ПНІВНазвание:
КОВАЛЬ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РЕЖИМІВ РОБОТИ ВІБРАЦІЙНОГО КОРЧУВАЧА ПНІВ
Альтернативное Название: КУЗНЕЦ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ ВИБРАЦИОННОГО КОРЧИТЕЛЯ ПНЕВ KOVAL YAROSLAV VOLODYMYROVYCH JUSTIFICATION OF PARAMETERS AND OPERATING MODES OF THE VIBRATION STUMP ROLLER
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність, визначено мету та задачі досліджень, предмет та об’єкт досліджень, сформульовано наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.
В першому розділі проаналізовано способи та конструкції машин для корчування пнів. Проведено огляд досліджень щодо різання деревини, розміщеної в ґрунті. Аналіз способів розчистки вирубок від пнів шляхом пониження, подрібнення, суцільного корчування та корчування окремих пнів показав, що найбільш прийнятним з економічної та екологічної точки зору являється корчування окремих пнів. Питанням пов’язаним корчуванню пнів присвячено праці Верховського А.В., Горячкіна В.П., Аболя П.І. Результати досліджень Аляб’єва О.Ф., Шекеля О.Й., Новікова С.В. наводять дані про доцільність під час корчування пнів, здійснювати руйнування кореневої системи пня та її зв’язків з ґрунтом, а також, що найефективніше, цю операцію виконувати за допомогою активного робочого органу. Питанням, пов’язаним з дослідженням руйнування ґрунту з механічними включеннями, присвячені праці Парфьонова В.М., Бердянського Б.М., Сукача М.К. Аналіз досліджень, присвячених руйнуванню коренів пнів робочими органами різних типів, дозволяє зробити висновок про відсутність досліджень щодо їх руйнування прикладенням сили періодичної дії з урахуванням їх механічних властивостей.
У другому розділі вирішена задача мінімізації роботи грейферного механізму на основі розв’язання варіаційної задачі, що ґрунтується на визначенні мінімуму функціоналу роботи (1), що дозволяє встановити оптимальні довжини ланок грейферного механізму (рис. 1, а).
. (1)
Оскільки величина s є функцією кута повороту , то після переходу до аргументу в виразі роботи (1) функціонал роботи прийме вигляд , де – похідна від s по .
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины