Шевченко Ольга Роальдівна ОРГАНІЗАЦІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРОПОРТІВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Шевченко Ольга Роальдівна ОРГАНІЗАЦІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АЕРОПОРТІВ
Альтернативное Название: Шевченко Ольга Роальдовна ОРГАНИЗАЦИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЭРОПОРТОВ Shevchenko Olga Roaldivna ORGANIZATION OF DIVERSIFICATION ACTIVITIES OF AIRPORTS
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито сутність і стан наукової проблеми, її значимість, сформульовано мету і завдання дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, визначено теоретичне і практичне значення дисертаційного дослідження.
У першому розділі – «Диверсифікація підприємства як засіб економічного зростання» – зроблено критичний аналіз теоретичних основ і особливостей впровадження процесів диверсифікації на підприємствах.
Аналіз дав змогу виділити з процесів диверсифікації два види. Одним із них є «диверсифікована діяльність», за якої застосовуються певні способи, технології, види транспортування, засоби отримання ресурсів, використання альтернативних матеріалів для створення товару чи надання послуг. При цьому призначення і властивості товару/послуги не змінюються, проте технологія, метод впровадження, вартість, доступність і канали отримання та поширення мають стати сприятливішими порівнянно з базовим варіантом. Другим видом є «диверсифікаційна діяльність», пов’язана з визначенням і впровадженням нових товарів та послуг, які не є основними. Як приклад, для аеропорту це так зване неавіаційне обслуговування клієнтури, тобто надання спектру послуг з харчування, реалізації напоїв, пропозиції купівлі різних товарів тощо.
Встановлено, що зв’язок між диверсифікацією діяльності підприємства та його
економічним станом достатньо суттєвий, проте останнє визначає можливості вибору й впровадження напрямів та ефективність доцільності самих новацій.
Доведено, що в межах глобальної стратегії організацій диверсифікація, перш ніж
набути сучасних рис, пройшла складний шлях розвитку, змінюючись як під впливом зовнішніх обставин, так і зважаючи на особливості внутрішніх виробничих обставин.
Дослідження світових тенденцій впровадження диверсифікації дало змогу виділити основні мотиви та цілі, які є стимулами розширення масштабів діяльності.
Виробництво залежить від споживання послуг з диверсифікації, яке пристосовується до постійного оновлення матеріальних цінностей, що виробляються. На сучасному етапі виробництво, як і споживання ресурсів, зростає, тому процес накопичення капіталу є об'єктивним і перманентним, невід'ємним від світової еволюції.
У результаті проведеного критичного аналізу виділено два типи споживачів: споживач-індивід і споживач-організація (в нашому випадку це пасажир і авіакомпанія). Природно, що мотиви їхньої поведінки будуть абсолютно різними. Також слід розрізняти покупця і кінцевого споживача. У реальному житті будь-який акт придбання товару так чи інакше здійснює індивід, який задовольняє свої особисті потреби або потреби організації, яку представляє. Тому під час розгляду моделі поведінки покупця-індивіда враховано лише чинники, що визначають конкурентоспроможність товару та послуги.
З метою розвитку бізнесу у сфері задоволення потреб покупців усе більше компаній віддають перевагу використанню програм лояльності. Доведено, що прибутки таких підприємств безпосередньо залежать від кількості повторних операцій з клієнтами.
Другий розділ – «Дослідження існуючих підходів до диверсифікації практичної діяльності аеропортів» – розкриває практичні підходи щодо організації диверсифікаційної діяльності авіатранспортних підприємств. Проведено дослід¬ження особливостей диверсифікації діяльності закордонних і вітчизняних авіатранс¬портних підприємств; аналізується система оцінювання ефективності диверсифікаційних процесів.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины