БЕСПАЛЬКО РУСЛАН ІВАНОВИЧ МЕТОДОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
БЕСПАЛЬКО РУСЛАН ІВАНОВИЧ МЕТОДОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ)
Альтернативное Название: БЕСПАЛЬКО РУСЛАН ИВАНОВИЧ МЕТОДОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ ПОГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ КАРПАТСКОГО ЕВРОРЕГИОНА)
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету, завдання, предмет, об’єкт і методи дослідження, наведено основні наукові результати роботи та їх практичне значення, викладено відомості про апробацію роботи, повноту опублікування результатів та їх впровадження.
У першому розділі «Роль моніторингу земель в забезпеченні сталого розвитку» на основі огляду національних та міжнародних нормативно- правових актів досліджені сучасні тенденції забезпечення сталого розвитку земель та узагальнено світовий досвід охорони й моніторингу природних ресурсів. Моніторинг земель розглянутий як складова моніторингу довкілля.
Виробництво матеріальних благ, притаманне кожній соціально- економічній формації і відносини «людина-природа», тривалий час мали переважно антропоцентричний характер і консервативну суть. Наприкінці ХХ сторіччя, було схвалено низку документів, які сформували міжнародно- правовий екологічний простір і створили умови для вирішення багатьох проблем збереження природних ресурсів та забезпечення сталого розвитку суспільства на глобальному рівні, серед яких особливе місце посідає Концепція сталого розвитку. Спрямованість України на інтеграцію зі світовим співтовариством у питаннях сталого розвитку та охорони навколишнього середовища в цілому, та земель зокрема, підтверджується низкою міжнародних угод і законів.
Безпосереднє використання земельних ресурсів у процесі суспільного виробництва, обумовлює наслідки людської діяльності, що впливають на всі складові природного середовища. Наслідки від діяльності людини виходять далеко за межі території міст, регіонів та навіть країн, в яких ця діяльність здійснюється, і мають вплив на всі природні компоненти за межами цих територій. Це обумовило спрямованість світової спільноти на інтеграцію зусиль у питаннях запобігання негативних наслідків.
Міжнародне співробітництво, в контексті забезпечення сталого розвитку та охорони природного середовища, побудовано на загальних міжнародних принципах. Поряд із загальними стратегіями в кожній країні спостерігаються певні відмінності, що обумовлені національними, політичними, соціально-економічними, екологічними й іншими
особливостями та своєрідністю природних умов. Проблеми, з якими зіштовхуються більшість країн є схожими. Серед першопричин погіршення стану навколишнього середовища в Україні варто зазначити: незбалансовану систему державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та регулювання використання природних ресурсів; незадовільний стан системи державного моніторингу навколишнього природного середовища; низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг збалансованого (сталого) розвитку; незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та забезпечення
невідворотності відповідальності за його порушення.
Порівняльний аналіз цілей та завдань сталого розвитку ілюструє, що не всі завдання при вирішенні глобальних цілей знайшли відображення в національних підходах. Дослідження динаміки прогнозних індикаторів щодо вирішення завдань захисту й відновлення екосистем суші та водних об’єктів ілюструє, що особлива увага з боку держави приділяється розширенню національної екологічної мережі, збільшенню показника лісистості, зменшенню площ орних земель, збільшенню площ земель органічного виробництва та сільськогосподарських угідь екстенсивного використання, збільшенню кількості річкових басейнів, для яких затверджені плани управління, збільшенню територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) взагалі, та в гірських регіонах зокрема.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины