ПАЛАМАРЧУК ГАЛИНА ВІКТОРІВНА КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ/ПРЕДМЕТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН, НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ПАЛАМАРЧУК ГАЛИНА ВІКТОРІВНА КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ/ПРЕДМЕТІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН, НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ В УКРАЇНІ
Альтернативное Название: ПАЛАМАРЧУК ГАЛИНА ВИКТОРОВНАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ/ПРЕДМЕТОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННЫЙ ГРАНИЦ, НА СОВРЕМЕННО
Тип: Автореферат
Краткое содержание: УВступіобґрунтованоактуальністьобраноїтемидисертаціїїїзв’язокзнауковимипрограмамипланамитемамигрантамивизначенометузавданняоб’єктпредметіметодидослідженнявисвітленонауковуновизнуіпрактичнезначенняодержанихрезультатівїхапробаціюзазначенопропублікаціїструктурутаобсягдисертації
ПершийрозділПравопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоняквидсуспільнонебезпечноїдіяльностітеоретичніосновидослідженняприсвяченийконцептуальнимзасадамдослідженнязазначенихправопорушеньіскладаєтьсяздвохпідрозділів
УпідрозділіПравопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонретроспективадослідженнятапроблемивизначенняприсвяченомувизначеннюпоняттясутностіправовоїприродиосновнихознактахарактеристикамданихправопорушеньвиокремленодвапункти
УпунктіПравопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоністоричнийдосвідвизначеннятаорганізаціїзапобіжноїдіяльностівизначеноісторичнізакономірностістановленнязазначенихправопорушеньуякостіокремоговидусуспільнонебезпечнихдіяньосновоюякихбулаконтрабандаякдіянняспрямованенаухиленнявідсплатиобов’язковихплатежів
Запропонованоперіодизаціюзапобіганняцимправопорушенняметапівпідставоюякоїєособливостіїхрозуміннятапровідногонапрямузапобіжноїдіяльності
УпунктіПравопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонсутністьтаправоваприродадоводитьсящопорушеннямитнихправилєродовимпоняттямдлямитногоправопорушеннязаналогічноюназвоютанизкиправопорушеньіншоїгалузевоїналежностівтомучислійдіяньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезлініюрозмежуванняЕкономікокримінологічнийвимірправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонуконтекстідіяльнісногопідходудозволяєдійтивисновкущовониєвисокодохіднимвидомнезаконноївтомучислікримінальноїбізнесовоїдіяльностінормаприбуткуякоїкомпенсуєекономічнимагентамматеріальнівитратитаморальнізбиткивідризиківїїздійсненняТакебаченнянадаєможливостіпоглянутиназазначеніправопорушенняякнаєдинувкримінологічномусенсісукупністьдіянь
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины