ТОГОБИЦЬКА Віолета Джемалівна МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІ.ЗАТТГЇНазвание:
ТОГОБИЦЬКА Віолета Джемалівна МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІ.ЗАТТГЇ
Альтернативное Название: ТОГОБЫЧСКАЯ ВИОЛЕТА Джемаловна МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ДЕЖИТАЛИ.
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено стан її наукової розробки, з’ясовано зв’язок із науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено відомості про їх апробацію й оприлюднення.
У першому розділі «Теоретико-методологічні основи «діджиталізаціі» систем управління в сучасних умовах» - визначено теоретичні та методологічні основи процесів діджиталізації сучасного суспільства, сутність, зміст і роль процесів діджиталізації в розвитку управлінських систем, особливості трансформаційних процесів у процесі діджиталізації сучасних систем управління, а також фактори, що визначають умови цифрової трансформації сучасних систем управління.
У сучасних умовах стрімко мінливого світу очевидною є необхідність системних перетворень і дій, спрямованих на розвиток цифрового управління, розвитку нових інформаційних систем в економіці, суспільстві, в системах публічного управління всіх рівнів. У науковий обіг і в політико-управлінську практику все частіше входить таке поняття, як «діджиталізація». Найчастіше під цим терміном мається на увазі таке: «Діджиталізація - це загальний термін для позначення цифрової трансформації суспільства та економіки. Він описує перехід від індустріальної епохи й аналогових технологій до епохи знань і творчості, яка характеризується цифровими технологіями та інноваціями в цифровому бізнесі».
З’ясовано, що поняття digitalization (цифровізація) - це, насамперед, створення нового продукту в цифровій формі. Тому ключова відмінність digitalization (цифровізація) полягає у створенні нового інноваційного продукту, з новим функціоналом і споживчими властивостями. І якщо digitization (оцифровка), у першу чергу, спрямована на вдосконалення існуючих бізнес- моделей і зміну бізнес-процесів, то digitalization (цифровізація) дозволяє отримати суттєвий ривок у бізнесі й нові конкурентні переваги. Крім того, digitalization (цифровізація) - це елемент четвертої промислової революції (Industry 4.0). Уважаємо, що найбільш значущим є визначення цифрової трансформації як процесу інтеграції цифрових технологій в усі сфери бізнес- діяльності соціально-економічної системи та управлінських процесів, що вимагає внесення докорінних змін у технології, культуру, операції та принципи створення нових продуктів і послуг. Для максимально ефективного використання нових технологій та їх оперативного впровадження в усі сфери соціально-економічної системи й управління, необхідно відмовитися від колишніх підвалин і повністю трансформувати процеси і моделі роботи.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины