Музхер Марван Хуссейн Музхер МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУНазвание:
Музхер Марван Хуссейн Музхер МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
Альтернативное Название: Музхер Марван Хуссейн Музхер МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, її зв'язок із напрямами, програмами і темами наукових досліджень. Сформульовано мету і завдання дослідження, схарактеризовано наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено апробацію основних положень.
У першому розділі - «Теоретичні засади розвитку механізмів партнерських відносин держави та банківського сектору» - систематизовано теоретичні засади формування механізмів партнерських відносин держави та банківського сектору; узагальнено основні зарубіжні підходи до формування та розвитку механізмів державно-банківського партнерства; визначено основні тенденції розвитку партнерських державно-банківських відносин та досліджено особливості формування державних механізмів їх регулювання.
Запропоновано власне авторське визначення дефініції «механізми реалізації партнерських відносин держави та банківського сектору», шо являють собою комплекси}' систему принципово нових підходів, форм, методів, прийомів, інструментів та засобів організації управлінських процесів, за допомогою яких, на основі паритету інтересів держави, банківського сектору та споживачів банківських послуг, здійснюється цілеспрямований вплив на розвиток державно- банківського партнерства.
Встановлено, шо загальними тенденціями у процесі реалізації механізмів партнерських відносин держави та банківського сектору багатьох зарубіжних країн є: послідовна, продумана та цілеспрямована політика держави у вибраному напрямі; дотримання норм єдиного нормативного документа у цій сфері; формування нових підходів до стратегії реалізації державно-банківського партнерства як на державном}', так і на регіональному рівнях; розгалужена система державних інституцій, пов'язаних із розвитком державно-банківського партнерства.
Виявлено, шо цінним досвідом з точки зору його імплементації у національне законодавство України є механізм відбору проектів партнерської взаємодії держави та банків, що ґрунтується на загальній системі критеріїв, котра складається з трьох q)yn: технологічна реалізованість; соціально-економічна ефективність; ефективність державно-банківського партнерства. Крім цих груп критеріїв рекомендовано аналізувати такі елементи: економія, результативність, ефективність та обов'язки партнерів.
Зазначено, що ідею стосовно функціонування територіальних підрозділів з питань реалізації державно-банківського партнерства, які. залежно від форми державного устрою країни, повністю або частково підпорядковані верховній контрольній установі - Національній Раді з державно-банківського партнерства, проте в цілому зберігають самостійність у виконанні своїх функцій, доцільно було б запровадити в Україні з урахуванням набутих досягнень, традицій і національних особливостей.
У другому розділі - «Оцінка сучасного стану механізмів партнерських відносин держави та банківського сектору» - оцінено нормативно-правовий механізм регулювання розвитку державно-банківського партнерства в сучасних умовах; здійснено аналіз інституційно-організаційного забезпечення механізмів реалізації партнерської взаємодії держави та банківського сектору; окреслено сучасний стан розвитку механізму державно-банківської підтримки малого та середнього підприємництва.
Наголошено на першочерговості концептуального вирішення питання інвентаризації та модернізації чинного законодавства України, яке регулює процес розвитку державно-приватного партнерства з метою кодифікації його норм. На такій основі видається доцільною розробка та ухвалення на державному рівні Концепції державно-банківського партнерства, яка б відповідала євроінтеграційним тенденціям нашої держави.
Передбачено необхідність на основі принципів цілеспрямованості, комплексності та поетапності: прийняття цільового Закону України «Про державно-банківське партнерство»; впровадження Дорожньої карти державно- банківського партнерства; розробки нормативно-правових актів, спрямованих на визначення критеріїв та вимог до договору про державно-банківську взаємодію; реалізації Державної програми розвитку державно-банківського партнерства; впровадження загальнонаціональних, галузевих та регіональних Стратегій реалізації механізму партнерських відносин держави та банківського сектору; прийняття Концепції розвитку банківської сфери.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины