ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВА НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Розбудова державної незалежності, що заснована на прогресивних в суспільстві відносинах і глобалізації, стрімкості змін та зрушеннях як у політиці, так і в економіці України, владно диктують необхідність створення нових цивільно-правових механізмів забезпечення реального захисту прав і свобод людини. Отже, особливо актуальною стає проблема формування дієвої системи юридичних способів, котрі утворюють механізм захисту цивільних прав. Виключна роль у цьому належить цивільному законодавству, що повинно регулювати різноманітні суспільні відносини, зокрема й відносини, пов’язані з проблемою захисту прав і свобод людини.

Закріплення в Цивільному кодексі України окремою нормою права на недоторканність ділової репутації висунуло перед науковцями нові завдання, що стосуються дослідження та вирішення загальних питань щодо формування цивільно-правового механізму її захисту. Аналіз правової доктрини свідчить про те, що в науці немає єдиного підходу до визначення права на недоторканність ділової репутації особи. Залишаються дискусійними питання стосовно правової природи права на недоторканність ділової репутації, кола суб’єктів, які мають право на її захист, підстав виникнення права на недоторканність ділової репутації, а також цивільно-правового механізму її захисту.

Неналежний стан їхнього наукового розроблення, невизначеність із ключових питань цивільно-правового механізму захисту права на недоторканність ділової репутації безумовно викликає багато питань у правозастосовчій практиці.

Ці обставини зумовили необхідність проведення комплексного наукового дослідження правової природи права на недоторканність ділової репутації фізичних та юридичних осіб, встановлення тих фундаментальних особливостей і властивостей, що відображають внутрішній зміст і структуру цього права, його місце взагалі в системі права, а також формування цивільно-правового механізму його захисту.

Багатоаспектний характер теми дисертації визначив необхідність залучення різноманітних галузей знань: філософії, соціальної психології, загальної теорії держави і права, конституційного та господарського права тощо.

Окремі юридичні проблеми захисту права на недоторканність ділової репутації розроблялися і продовжують розроблятися як теоретиками права, так і цивілістами України, Росії та інших пострадянських країн і відтворюються в роботах: М.С. Александрова, А.Л. Анисимова, О.І. Антонюк, О.В. Безуха, О.Є. Богданової, В.В. Бутнєва, Є.В. Вавіліна, А.О. Власова, М.К. Галянтича, В.П. Грибанова, О.М. Ерделевського, Д.А. Керимова, С.Ф. Кечекьяна, Г.О. Коваленко, І.Ф. Коваль, О.В. Кохановської, Л.О. Красавчикової, Л.В. Красицької, В.В. Лєсняка, Д.Д. Луспеніка, М.С. Малеїна, М.М. Малеїної, М.І. Матузова, О.А. Пушкіна, З.В. Ромов-ської, І.В. Саприкіної, Г.О. Свердлика, А.П. Сергєєва, О.Ф. Скакун, С.О. Сліпченка, Р.О. Стефанчука, Г.М. Стоякіна, Е.Л. Страунінга, Г.П. Тимченка, Ю.К. Толстого, Л.С. Явича, Р.О. Халфіної, А.О. Церковної, Я.М. Шев ченко, Р.Б. Шишки тощо.

Незважаючи на те, що в науковому світі досягнуто певних результатів дослідження цієї проблематики, захищена навіть одна кандидатська дисертація (І.Ф. Коваль) за спеціальністю 12.00.04 і видана монографія, вона є відносно новим явищем у сучасних реаліях життя суспільства, адже змісту права на недоторканність ділової репутації властивий постійний розвиток, який безпосередньо відбиває рух і зміну його соціального життя.

Аналіз теоретичних концепцій науковців дав змогу вивчити стан досліджуваної проблеми. Підкреслюючи беззаперечну наукову цінність використаних джерел, слід виділити серед них чималу кількість таких, що ґрунтуються на дещо застарілих підходах. Втім у цьому дослідженні враховується й такий досвід.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах комплексної цільової програми „Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0186.0.070867) та відповідно до планів роботи кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины