ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ І КИТАЇ (МІЖНАРОДНИЙ ПРИВАТНО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ І КИТАЇ (МІЖНАРОДНИЙ ПРИВАТНО - ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Ускладнений доступ суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України до ринку ЄС, а також США та інших економічно розвинутих держав обумовлює об’єктивну необхідність і практичну доцільність інтенсифікації співробітництва з контрагентами Китайської Народної Республіки, як лідеру Азійсько-Тихоокеанського регіону за темпами економічного зростання. Саме Азійсько-Тихоокеанський регіон є одним з основних центрів сучасного глобального розвитку, концентруючи близько половини обсягу світової торгівлі, яка залишається основною формою транскордонних комерційних відносин.  

Домінантним вектором інвестиційної політики Китаю та одним із визначальних чинників розвитку економіки більшості країн є ефективне залучення прямих іноземних інвестицій. Не зважаючи на те, що проблемі формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні також приділяється значна увага, реальні показники залучення таких ресурсів характеризують її як незмінно гостру.

Виходячи з цього, важливим вбачається дослідження приватно-правової складової інвестиційної політики Китаю, який, також перебуваючи на етапі реформування економічної та правової систем, забезпечує залучення прямих іноземних інвестицій щорічно у сім разів більше, ніж Україна сукупно за останні дванадцять років.

У цілому, суспільні відносини у сферах зовнішньої торгівлі та прямого іноземного інвестування відносяться до одного виду зовнішньоекономічної діяльності та підлягають опосередкуванню відповідними договорами (контрактами) з іноземним елементом, що вимагає здійснення системного розгляду механізмів колізійного та матеріально-правового регулювання договірних відносин у міжнародному приватному праві (МПрП) України та Китаю.

Теоретичним підґрунтям викладених положень і висновків дисертаційного дослідження є наукові праці як вітчизняних, так й іноземних правознавців у сферах міжнародного приватного та цивільного права, а також порівняльного правознавства: Л.П. Ануфрієвої, М.М. Богуславського, Н.Г. Вілкової, Х. Данханя, Г.К. Дмітрієвої, А.С. Довгерта, П. Жюйара, Д.В. Задихайла, Д. Карро, О.Р. Кібенко, В.І. Кисіля, О.С. Комарова, В.М. Корецького, В.М. Коссака,  Х. Коха, Н.С. Кузнєцової, Х. Кьотца, Л.А. Лунца, В.В. Луця, У. Магнуса, О.О. Мережка,
П. В. фон Моренфельса, М.Г. Розенберга, В.Л. Толстих, К. Цвайгерта, М. Чанга,  Х. Чіна, Я.М. Шевченко, Ч. Шуйбао, Ч. Ючінга  та інших.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до наступних тем Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Академії правових наук України: “Методологічні засади приватного права” – номер державної реєстрації 0103U003101 та “Правові проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні” – номер державної реєстрації 0103U003102.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины