ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ\'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ\'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Перехід до нових умов господарювання та надання права на здійснення зовнішньоекономічної діяльності необмеженому колу господарюючих суб'єктів зумовили потребу у швидкому формуванні ринкового валютного законодавства. Воно розпочалося на початку 90-х років фактично без наявності теоретичних розробок з цього питання і відбувалося протягом останнього десятиліття за відсутності комплексного, системного підходу у законотворенні. Як наслідок, нинішнє валютне законодавство характеризується складністю, безсистемністю, контроверсійністю підзаконних нормативних актів між собою і з основоположними законами.

На сьогодні доводиться констатувати, що недосконалість валютного законодавства призводить до виникнення безлічі проблем у взаєминах суб'єктів господарювання з контрагентами і державними контролюючими органами. Існування шляхів безпідставного відпливу валютних цінностей з України поєднується з хоча і встановленими в підзаконних нормативних актах, але економічно невиправданими перешкодами для здійснення валютних операцій. Недосконалість правового регулювання валютних операцій суб'єктів господарювання не відповідає ні публічним, ні приватним інтересам і потребує подолання. Ще більше загострює цю потребу розширення та активізація зовнішньоекономічної діяльності, що відбувається сьогодні, урізноманітнення угод, здійснюваних з використанням іноземної валюти.

Прийняття і вступ у дію Господарського кодексу України має справити позитивний вплив на впорядкування відносин у сфері здійснення валютних операцій, але закладені у ГК норми потребують розвитку у спеціальному законодавстві: потрібне прийняття Закону України "Про валютне регулювання".

Це потребує відповідної теоретичної розробки зазначеного питання. На сьогодні відзначається нестача досліджень, котрі поєднували б теоретичні узагальнення з аналізом практики правозастосування. Окремі питання правового регулювання валютних операцій розглядалися в роботах Є.Алісова, В.Богуна, І.Жукова, А.Золотова, В.Кротюка, С.Макаренка, С.Макухи, Л.Петрашко, В.Самофалова та інших авторів, але комплексного дослідження правового регулювання валютних операцій суб’єктів господарської діяльності ще не здійснювалося.

Відтак, є доцільним розглянути "валютний аспект" господарських правовідносин, маючи результатом комплексне бачення існуючих проблем і  розробку системних пропозицій щодо удосконалення правового регулювання валютних операцій суб’єктів господарювання. Нагальною є практична потреба в аналізі широкого діапазону правових норм та їхнього впливу на регульовані відносини задля розробки комплексу заходів з оптимізації правового регулювання валютних операцій суб'єктів господарювання та  мінімізації явища безпідставного відпливу валютних цінностей за кордон, яке набуло загрозливого масштабу. Спірність багатьох питань правового регулювання у цій сфері, недосконалість законодавства свідчить про актуальність і доцільність проведення дослідження за темою дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт відділу економіко-правових проблем попередження економічних правопорушень Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України за темами "Гармонізація господарського, екологічного та кримінального законодавства в системі правового забезпечення економіки" (державний реєстраційний №0102U000455) та "Удосконалення законодавства про статус суб'єктів господарської діяльності та практики його застосування для попередження економічних правопорушень" (державний реєстраційний №0199U001837), в яких дисертант брав участь як співвиконавець.

Внеском автора у розробку даних тем є дослідження особливостей правового регулювання валютних операцій суб'єктів господарської діяльності, виявлення основних проблемних питань у правовому регулюванні цих операцій і обґрунтування шляхів запобігання господарським правопорушенням у цій сфері.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины