ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ФОРМА УЧАСТІ В ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ФОРМА УЧАСТІ В ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВАХ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. На сьогоднішньому етапі історичного розвитку суспільство переживає період глибоких структурних трансформацій: змінюються уклад життя й моделі поведінки людей, відносини між ними, характер і спрямованість системи виробництва, вектори державного розвитку країни. Головним чинником, що породжує докорінну перебудову соціуму, найчастіше визнають досягнення науково-технічного прогресу і як його наслідок – широкомасштабне засвоєння й використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Уже на самому початку нинішнє –  ХХІ – століття визначають як суперіндустріальне, інформаційне, рисами якого стали повсюдне впровадження сучасних технологій, різке підвищення ролі інформаційного ринку, відмова від поточної системи виробництва, збільшення в ньому частки інноваційних і маркетингових досліджень.

Однак право не завжди вчасно й адекватно реагує на структурні зміни соціального й економічного укладу. Законодавець, формуючи правове поле вітчизняного ринку, в основному ще залишається в рамках правової парадигми індустріальної економіки. Так, діючий масив нормативно-правових актів хоча в цілому й відповідає необхідності залучення до ринкового обороту майна і майнових прав, але фактично в ньому досить відпрацьовані механізми передачі й використання в першу чергу майна в натуральній формі. Що ж стосується результатів творчої інтелектуальної діяльності, то можна констатувати достатню розробку лише первинних правових форм зміни їх “вихідного” правового режиму – відступлення (передачі) й надання дозволу на використання (ліцензування). Дослідження ж інвестиційної сторони обороту цих об'єктів на ринку товарів і послуг, у тому числі використання їх як вкладів до статутних фондів (капіталів) господарських товариств, ще й дотепер фактично залишалося поза увагою як законодавця, так і представників наукової думки. Зокрема, загальний дозвіл на можливість участі в господарському товаристві правами інтелектуальної (у тому числі промислової) власності не тільки не завжди відповідає вимогам законодавства про інтелектуальну власність, а й не має детальної проробки його механізму.

Проблематика правових особливостей участі правами промислової власності в господарських товариствах ще не має достатньої теоретичної розробки й у юридичній літературі. Таке становище можна пояснити тим, що в умовах побудови інформаційної економіки з’явилися не відомі раніше об’єкти інтелектуальної власності і дістали розвиток нові форми їх залучення до цивільного обороту, а тому багато прикладних результатів тогочасних досліджень зменшили свою практичну цінність, більшість теоретичних висновків потребують ґрунтовного переосмислення з огляду на нові реалії. Окремі сучасні науковці торкаються у своїх працях лише певних аспектів відносин участі правами промислової власності в господарських товариствах. Так, у рамках розгляду договорів щодо об’єктів інтелектуальної власності питання їх передачі до статутних фондів (капіталів) господарських товариств порушували О.А. Городов, О.В. Кірдяшова,                 О.А. Степанова, О.Д. Святоцький, О.А. Шестаков та інші; корпоративних відносин – Т.В. Кашаніна, О.Р. Кібенко, О.В. Щербина; як нематеріальні активи у складі майнового комплексу підприємства їх розглядали Л.Н. Борохович, І.В. Єршова, О.В. Новосельцев, С.О. Степанов; проблему передачі технології як вклад в просте товариство досліджував С.Ю. Погуляєв. Комплексного ж цілеспрямованого дослідження передачі прав промислової власності як форми участі в господарських товариствах  на даний час немає.

У зв'язку зі зростаючою актуалізацією необхідності їх залучення до ринкових відносин            (у тому числі як об'єктів інвестування до статутних фондів господарських товариств) у прогресії посилюється затребуваність розробки відповідних правових механізмів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Дисертація виконана в рамках комплексної цільової програми «Удосконалення правового механізму державного впливу на ринкові відносини (публічно-правові та приватноправові аспекти) № 0186.0.070869», над якою працює кафедра підприємницького і міжнародного приватного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины