УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

Загальна характеристика роботи

Актуальність дисертаційного дослідження. У процесі формування в Україні правоохоронних структур цивілізованого суспільства велике значення має зміцнення правової основи функціонування держави як соціально-політичного утворення, неухильне дотримання в усіх сферах діяльності суспільства принципів і засад законності та правопорядку. Відповідно до цього твердження, різко зростає роль управлінського апарату держави і, зокрема, тієї його частини, на яку покладені правоохоронні функції. Останній момент сприяє здійсненню розпочатої в Україні масштабної адміністративної реформи та має на меті не просте кількісне скорочення зайвих бюрократичних ланок державного апарату, а досягнення перебудови глибинних основ його функціонування та управлінських процесів, що в ньому відбуваються. Від ефективності останніх багато в чому залежить повноцінне та якісне виконання обов’язків та завдань органами внутрішніх справ, дієздатність і компетентність яких є запорукою незворотності позитивних перетворень у політиці й економіці, важливим чинником стабільності та усталеності соціального порядку, складовою багатомірних процесів модернізації, що відбуваються на теренах нашої молодої держави.

У вітчизняній адміністративно-правовій літературі загальним проблемам державного управління в сфері охорони громадського порядку і, зокрема, пов’язаної з управлінням системою органів внутрішніх справ, присвячено чимало наукових праць. Слід відзначити праці В.Б. Авер'янова, М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, О.К. Безсмертного, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, І.П. Голосніченка, С.Т. Гончарука, В.О. Гуменюка, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, М.І. Єропкіна, В.М. Іншина, Д.П. Калаянова, А.П. Клюшниченка, Л.В. Коваля, А.Т. Комзюка, Я.Ю. Кондратьєва, О.П. Коренєва, Ю.Ф. Кравченка, О.В. Лавриненка, І.В. Мартьянова, П.В. Мельника, В.Ф. Опришка, О.І. Остапенка, Р.С. Павловського, В.П. Пєткова, В.М. Плішкіна, Л.Л. Попова, Л.А. Савченко, В.М. Самсонова, А.О. Селіванова, О.І. Семчика, В.Ф. Сіренка, В.Д. Сущенка, Л.В. Терещенко, М.П. Федорова, В.В. Цвєткова, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученка, О.П. Шергіна, В.О. Шамрая, В.К. Шкарупи, Х.П. Ярмакі.

Праці названих авторів слугують ґрунтовним науковим фундаментом для подальших досліджень проблем управління органами внутрішніх справ, забезпечення законності та дисципліни у їх функціонуванні. Більшість з них можна визначити як значний внесок у реформування сучасного управління органами внутрішніх справ. Водночас у значній кількості робіт із зазначеної проблематики простежується лише намагання перенести загальні підходи й висновки сучасного управління до надто конкретних і специфічних проблем розбудови сучасних органів внутрішніх справ. У наявній літературі відсутнє дослідження, у межах якого спеціально розглядалися б організаційно-правові аспекти зміцнення законності у діяльності органів внутрішніх справ, особливо, з урахуванням специфіки, притаманної сучасному складному етапові, який проходять у своєму розвитку вітчизняні правоохоронні органи. Зазначеними проблемами й обумовлено вибір теми дисертаційного дослідження.

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Пропоноване дисертаційне дослідження виконане відповідно до Програми розвитку системи відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005 рр., затвердженої наказом МВС України № 356 від 11.05.2001 р., п.2.4 Пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 1995-2000 рр., затверджених рішенням колегії МВС від 28.02.1995 року №4км/2, п.1.6. Програми заходів щодо зміцнення дисципліни і законності в діяльності ОВС України, затвердженої рішенням колегії МВС України № 1км/1 від 15.05.2001 р. та головними напрямками наукових досліджень Запорізького юридичного інституту МВС України.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Атюнина Ирина Валентиновна. Реактивность и ауторегуляция церебрального кровообращения при разных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп с цереброваскулярной патологией
Аксенов Игорь Игоревич. Совершенствование решетного стана зерноочистительной машины
Авдеева Елена Юрьевна. Фармакогностическое исследование растений рода Saussurea Dc. флоры Сибири и разработка на их основе новых остеогенных средств комплексной терапии остеомиелита
Абасс Ахмед Зкеар Абасс. Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)
Юрлов Иван Александрович. Спектроскопия и особенности широкополосного «белого» излучения наноразмерных диэлектрических оксидных и фторидных частиц, легированных редкоземельными ионами Pr3+, Dy3+, Er3+, Yb3+