ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Економічний обмін між виробником товару та його споживачем здійснюється здебільшого у формі купівлі-продажу. У міру розвитку світогосподарських зв'язків купівля-продаж дедалі більше стає формою реалізації міжнародного обміну, а його полем - вся планета. Міжнародна торгівля не визначає меж і переборює різні обмеження. У торгівельний обіг залучається дедалі більше об'єктів матеріального світу й коло послуг, що розширюються.

Розвиток міжнародних зв'язків, їх постійне розширення покликало до життя зовсім нові форми торгівлі, ускладнило взаємовідносини між покупцем і продавцем. Міжнародний характер торгівельних операцій не рідко виражається в тому, що покупець перебуває в одному кінці земної кулі, а продавець - у іншому. Але вони безпомилково знаходять один одного, чому сприяє розвиток різних посередницьких зв'язків і послуг, що також є новим, але здебільшого невід'ємним елементом купівлі-продажу.

Розвиток і різноманітність, привнесені в комерційні організації, позначились на правових формах купівлі-продажу. При цьому якщо раніше значна частина операцій регламентувалась звичаєм, то право стало дедалі більше витісняти звичай, але справедливо зазначиш, що право часто у відповідній йому формі лише закріплює звичай, перетворює звичаєву норму на норму права.

Дослідженню процесів, що відбуваються у міжнародній купівлі-продажу, присвячена дана дисертація.

Вибираючи тему дослідження, автор усвідомлював свою наукову відповідальність за новизну проблеми, оскільки інституту купівлі-продажу присвячували роботи видатні дослідники як в Україні, Йорданії, так і за межами наших країн. Їх перелік зайняв би десятки сторінок. Тому обмежимося лише найбільш значними роботами та іменами. В Україні це - Ч.Н. Азімов, М.І. Бару, І.А. Беленчук, Д.В. Боброва, С.А. Буткевич, Л.В. Васильченко, М.А. Голодний, А.С. Довгерт, В.І. Жуков, В.А. Золотарь, С.Н. Ландкоф, М.П. Лещенко, Т.М. Лісниченко, В.В. Луць, Г.К. Маслов, О.О. Мережко, В.Л. Мусіяка, І.Г. Побирченко, А.I. Повар, В.А. Попов, В.К. Попов, Д.М. Притика, О.А. Підопригора, О.О. Підопригора, А.А. Пушкін, Н.О. Саніахметова, М.Н. Сибілев, Є.О. Харитонов, М.П. Чеберек, Ю.С. Червоний, та ін.

В Йорданії це Абдель Алі Аль Мігдаді, Абдель Азіз Амер, Алаян Аль шариф, Актам Аль Хулі, Алі Алі Мансур, Ахмед Садек Аль-Гушеї, Ахмед Ібрагім Аль Іссам, Ільяс Насіф, Ільяс Хаддад, Каміран Апь-саліхі, Монзир Сахеб, Камел Аль-Фадель Аль Галаві, Махмасані Субхі Муртаді Насраллах, Мухаммед Апь Баши, Мухаммед Абдуллах Абу Хазім, Ріад Аль Халабі, Хасан Алі Аль-заннуб.


Нарешті, це роботи авторів далекого і близького зарубіжжя -А.А. Агарков, Л.П. Ануфрієва, М.М. Богуславський, М.І. Брагинський, С.М. Братусь, В.В.Вітрянський, Д.М. Гєнкін, О.С. Іоффе, А.Ю. Кабалкін, О.О. Красавчиков, С.Б. Крилов, В.В. Лаптев, В.І. Лісовський, Л.А. Лунц, І.Б. Новицький, А.І. Пергамент, І.С. Перетерський, В.О. Рясенцев, Ю.К. Толстой, Р.О. Халфіна, а також: С. Рамен, Лакур Л. Шарль, К.М. Шмітгофф, Дж. Адаме, В. Багінський, Ф. Блох, М. Брейєр, С. Буллер, Дж. Джаслан, Е. Доусон, Б. Ейдіт, Ф. Катала, В. Кернер, Н. Кон, Г. Фрідман та ін.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження збігається з програмою наукових досліджень, що виконуються на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені I.I. Мечникова за темою: "Державотворчі, правові та соціально-політичні процеси в Україні" і кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права: "Особливості правового регулювання та тенденції його розвитку в умовах реформування суспільства".

Висновки, яких дійшов автор у результаті дисертаційного дослідження, та рекомендації, що він пропонує, можуть бути використані під час подальшої законотворчої роботи з удосконалення цивільного законодавства України, і особливо Йорданії, у практиці правозастосовчих органів кожної з цих. держав, а також при вирішенні міжнародних господарських суперечок.

Нарешті, положення дисертації можуть бути основою різних спеціальних курсів на економіко-правовому факультеті ОНУ при викладенні міжнародного приватного права і цивільного права, таких, наприклад, як "Міжнародні контракти", "Відповідальність сторін у купівлі-продажу". Положення дисертації можуть також успішно застосовуватись у навчальному процесі в інших юридичних та економічних навчальних закладах, у курсах цивільного та підприємницького права, а також природно-міжнародного приватного права.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины