СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Особливістю дисертаційної роботи є відсутність спеціального монографічного дослідження питань судочинства у справах про захист честі, гідності та ділової репутації.

Актуальність теми дослідження. Загальна декларація прав людини, яка прийнята Організацією Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 р., проголосила як фундаментальне право людини на недоторканність від свавільних посягань на її гідність і репутацію, передбачивши, що кожен має право на захист закону від втручання або інших посягань
(ст. 12 Декларації).

Чинне цивільне законодавство передбачає, що громадянин або організація вправі вимагати  від суду спростування відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, які порочать їх честь, гідність та ділову репутацію або завдають шкоди їх інтересам, якщо той, хто поширював такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності (ст. 7 ЦК України).

Такі  суттєві фундаментальні правові блага, як честь, гідність стали предметом регулювання конституційних норм (ст. 28 Конституції України). Стаття 32 Конституції України визначає, що кожному гарантується судовий захист  права спростувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та право вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації

Поряд з цим слід відзначити, що конституювання і реальний механізм здійснення суб'єктивних прав передбачає ефективний судовий захист, оскільки згідно з Конституцією України кожному гарантується судовий захист його прав та свобод (ст. 55), а право на справедливий суд, як міжнародний стандарт правосуддя, закріплено у Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод, яка є частиною чинного законодавства України.

Необхідність розроблення теми дисертації посилюється у зв’язку з тим, що в останні роки, після прийняття Конституції України, спостерігається збільшення у судах кількості цивільних справ  за позовами  про захист честі, гідності та ділової репутації. Як приклад, за даними судової статистики в першому півріччі 2002 р. у справах  за позовами про захист честі, гідності та ділової репутації постановлено 913 рішень (на 358 більше ніж у попередньому році), у тому числі до засобів масової інформації – 157. Розмір моральної шкоди, пред’явленої громадянами до стягнення, становив 202,5 млн. грн. Позови задоволено на суму 1,1 млн. грн., що свідчить про необґрунтованість сум моральної шкоди. Зрозуміло, при цьому виникають питання застосування як матеріального, так і процесуального права.     

Проблема захисту честі, гідності та ділової репутації вивчалася лише в матеріально-правовому аспекті, хоча не менше значення має цивільно-процесуальний аспект її дослідження в контексті  реалізації права на судовий захист.

Ця проблема є актуальною і тому, що вона безпосередньо пов’язана з розробкою проекту нового цивільного процесуального кодексу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідницьких робіт кафедри цивільного процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого в рамках Державної цільової комплексної програми “Проблеми вдосконалення організації діяльності суду і правоохоронних органів в умовах формування соціальної, правової, демократичної держави” (державна реєстрація №0186.0.099031).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины